NAJAVLJENA OGROMNA ULAGANJA U JASTREBAC: Na Jastrepcu planirana izgradnja novih hotela, ski staza, kamp zone, park šume, sportskih i igrališta za decu, opštepotrebnih javnih ustanova i drugih atraktivnih sadržaja

Omiljeno izletište Kruševljana čeka investitore – Na Jastrepcu predviđena gradnja kamp-zone, park-šuma, novih ski staza, hotela…

Jastrebački Avantura park (Foto: YouTube/screenshot)

Grad Kruševac stavio je na rani javni uvid Elaborat izmena i dopuna plana generalne regulacije izletišta Jastrebac. Ovo omiljeno izletište Kruševljana moglo bi da dobije brojne nove turističke sadržaje.

Trenutna turistička ponuda izletišta Jastrebac, koje je od Kruševca udaljeno svega oko 20 kilometara, obuhvata sadržaje koji su mahom skoncentrisani oko veštačkog jezera i podrazumevaju hotele, restorane, vikendice, ali i jedinstveni Avantura park Jastrebac otvoren prošlog proleća.

Ipak, neiskorišćeni potencijali i dalje postoje, pa se Izmenama i dopunama PGR, koje je izradilo Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac, planira upotpunjavanje turističke ponude jedne od najšumovitijih planina u Srbiji.

Cilj je, kako je navedeno u dokumentu, aktiviranje prostora izletišta uz održivi razvoj turizma i očuvanje životne sredine.

Posetioci ovog izletišta u budućnosti će moći da uživaju i u kampovanju, s obzirom da je predviđeno formiranje posebne kamp-zone, a jedna od najzanimljivih novina je uređenje šuma na prostoru izletišta, koje će postati park-šume za odmor, rekreaciju, šetnju, ali i zaštitne šume sa namenom zaštite od erozije i spiranja zemljišta.

Ove površine planirane su kao zona mirnog odmora i šetnje sa sistemom staza sa potrebnim urbanim mobilijarom, prostorima za postavljanje klupa, pergola, formiranje izletničkih punktova, vidikovca, prostora za igru dece, sprava za vežbanje i sličnih sadržaja, a u planu je i izgradnja trim i kondicionih staza, kao i staza zdravlja.

Novi smeštajno-turistički sadržaji predviđeni planom podrazumevaju gradnju hotela, garni hotela, apart hotela, motela, pansiona, i apartmana, a njihova ponuda biće upotpunjena novim restoranima, barovima, pivnicama, kafeima, trgovinama, suvenirnicama…

U okviru sportsko-rekreativne zone, uz postojeći teniski teren na samom ulasku u izletište i plažu planirana je i izgradnja dodatnih sportskih terena za različite sportove, teretana na otvorenom, pontona za pecanje i kupanje, dodatnih dečjih igrališta, terena za mini-golf, ali i dodatnih instalacija tipa Zip line i avantura park, paintball, prepreke za vežbanje i slično.

U planu je i formiranje dodatnih objekata da vikend stanovanje, a predviđena je i gradnja javnih objekata – ambulanti, apoteka, gorske službe za spasavanje…

Parkiranje je planirano na ulasku u zonu izletišta, neposredno uz postojeću ski-stazu, ali i ispred novih objekata za smeštaj i ugostiteljstvo.

Predviđena je i gradnja novih ski-staza sa pratećim objektima kao i sadržaja za sankanje, ski-bob, moto skijanje, spuštanje gumama, skeleton, igre na snegu i klizališta zimi, odnosno roler poligon, bob na šinama i bike park leti.

Otvoreni sportski sadržaji za zimske i letnje sportove planirani u severoistočnom delu izletišta, kako bi bili povezani sa smeštajnim objektima čija je gradnja predviđena u centralnom delu izletišta.

Izvor: Ekapija.com

Link: https://www.ekapija.com/news/2948209/omiljeno-izletiste-krusevljana-ceka-investitore-na-jastrepcu-predvidjena-gradnja-kamp-zone-park

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply