Nacrt Programa razvoja grada još tri dana na javnoj raspravi

skupština

Javna rasprava na Nacrt programa razvoja Grada Kruševca za 2013., kao i projekcija za naredne dve godine, otvorena je do 24. januara. Zainteresovani građani, osim lično u kancelariji broj 20  mogu dostaviti primedbe i predloge elektronskim putem na stranici sajta Gradske uprave .

skupština

Po prvi put Program razvoja projektovan za naredne tri godine.

Javna rasprava na Nacrt Programa razvoja Grada Kruševca za 2013. sa projekcijom za naredne dve godine, otvorena je do 24. januara. Zainteresovani građani, osim lično u kancelariji broj 20 mogu dostaviti primedbe i predloge elektronskim putem na stranici sajta Gradske uprave. Stručna komisija Gradske uprave sagledala je kako potrebe gradskih i seoskih Mesnih zajednica na infrastukturnom planu, tako i pristigle zahteve koji su se odnosili pre svega na uređenje puteva, završetak vodosnabdevanja, uređenja Domova kulture i školskih objekata. Samo za investicije koje se tiču izgradnje ulica, uređenja građevinskog zemljišta planom programa predviđeno da se izvoji oko milijardu i 600 miliona dinara, rekao je stručni saradnik odeljenja za ekonomski razvoj i investicije Gradske uprave Goran Tomić. Nacrt programa razvoja Grada Kruševca stupiće na snagu usvajanjem na sednici Skupštine grada.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply