Na prodaju imovina IMK „14. oktobar“ Kruševac u stečaju – Procenjena vrednost 4,6 milijardi dinara

14. oktobar kruševac prodaja imovine

Na prodaju imovina IMK „14. oktobar“ Kruševac u stečaju – Procenjena vrednost 4,6 milijardi dinara

14. oktobar kruševac prodaja imovine

 

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je, kao stečajni upravnik Industrije mašina i komponenata IMK „14. oktobar“ AD Kruševac u stečaju, treću prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika metodom javnog prikupljanja ponuda.

Nepokretnu imovinu čine objekti na lokacijama u Kruševcu i Bivolju, upisani kao zgrade za metaloprerađivačku industriju – između ostalog i hale, magacini, farbara, remontni centar, radionice, gasne stanice… Ponuđena su i otvorena skladišta, kao i zemljište. Pokretna imovina obuhvata osnovna sredstva, sitan inventar i zalihe, kao i dokumentaciju koja se odnosi na proizvodni program IMK „14. oktobar“.

Procenjena vrednost imovine je 4,6 milijardi dinara. Ovo nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 8. avgust 2016. godine do 12 časova, a javno otvaranje ponuda biće održano 15 minuta kasnije u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu.

Izvor: Ekapija

Link: http://www.ekapija.com/website/sr/page/1487244

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply