-Ponosni smo što Kruševac postavlja standarde kako gradovi treba da vode računa ne samo o osnovnoj, putnoj infarastrukturi već i o komunalnoj infrastrukturi bez koje nema kvalitetnog života i boljeg standarda-napominje ministarka i potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.-U ovoj fabrici, između ostalog, prvi put radiće se solarno sušnjenje mulja,koje odlazi kao energent dalje u elektranu. Sve što smo mogli da uradimo da bude energetski i ekološki efikasno da bude zdravo, uradili smo kroz primer ove fabrike.
Kompletna fabrika sadrži čak 41 postrojenje koji su u funkciji tri linije: linije voda, linije mulja i linije biogasa. Na prvoj liniji, voda se mehanički prerađuje, separira, a potom prečišćava u bazenima sa aktivnim muljem. Kada dostigne parametre kišnice, odlazi u Zapadnu Moravu. Mulj se sa druge strane aneorobnom digestijom “odmara” minimum 21 dan na temperaturi od 40 stepeni, usled čega se oslobađa biogas. Krajnji stadijum u liniji mulja je solarno sušenje UV -lampama u posebnom staklenom objektu.
Procenjuje se da će se od 7.500 tona vlažnog mulja dobijati oko 2.500 tona mulja sa sa svojstvima lignita,podesnim za dalju eksploataicju. Sagorevanjem i pretvaranje gasa u električnu energiju na trećoj liniji postrojenja, cela fabrika postoja praktično samoodrživa.
-Izgradnjom kolektora i kanalizacione mreže u dužini od 63 kilometra, Kruševac je rešio problem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda, a sa izgradnjom postrojenja i njegovim radom  će trajno rešavai prečišćavanja -napominje Vladimir Milosavljević, direktor JKP Vodovod Kruševac.
– Projekat vrednosti skoro 24 miliona evra, kreditirao se sredstvima KFV, od čega je na samo postrojenje utrošeno 14,4, a na kolektorsku i kanalizacionu mrežu- 9,4 miliona evra.
Predstvnici Nemačke razvojne banke podvlače da je postrojenje izgrađeno u skladu sa najvišim standardima životne sredine i da predstavlja uzor za ceo region.
– Zajedno sa budućim aktivnostima koje ćemo sprovoditi a koje se tiču integrisanog upravljanja otpadom,projektom koji uključuje i Rasinski okrug, ne samo da će se ekološka situacija popraviti u Kruševcu,već i sa njom, i ekonomski uslovi i uslovi za život, što će učiniti da ovo bude jedan privlačan region za privredni razvoj. Arne Gos, direktor kancelarije KFV banke Nemačke.

POSTROJENjE NA PET HEKTARA

KAMEN temeljac za fabriku postavljen je 2017, a sa radovima se krenulo u aprilu 2018.godine.Celo postrojenje zauzima 5,1 hektar zemljišta,gde su instalirane mašinska i procesna oprema, komandna soba sa centrom, i opremom za upravljanje, kontrolu i nadzor nad postrojenjem,kao ispceijjalna laboratorija za testiranje.