Milion i po dinara odšete zbog ujeda pasa lutalica

Milion i po dinara odšete zbog ujeda pasa lutalica

Grad Kruševac je u poslednjih šest godina morao da plati 1,5 miliona dinara odštete građanima, kao nadoknadu štete zbog ujeda pasa lutalica.

Milion i po dinara odšete zbog ujeda pasa lutalica

Za to vreme pokrenuto je 46 parnica, a okončano 12, rekao je javni pravobranilac Miroslav Živanović, ističući da su u iznos od 1,5 miliona dinara uključeni i sudski troškovi.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća, u okviru kojeg posluje i zoo higijenska služba, koja se bavi zbrinjavanjem pasa lutalica, Boban Kostić, kaže da je taj iznos prilično manji u odnosu na druge gradove, koji godišnje izdvajaju i do tri miliona dinara.

„Kruševac je grad sa najmanjim brojem pasa lutalica, ima ih oko 100 i to najviše u romskim naseljima i na periferiji grada“, kazao je Kostić i dodao da zoo higijenska služba radi po nalogu komunalne i veterinarske inspekcije, kao i na zahtev mesnih zajednica.

Prema rečima javnog pravobranioca, građani su uglavnom tražili odštetu od 50.000 do 300.000 dinara, a dobijali po završenom postupku od 30.000 do 50.000 dinara, što je u nekim slučajevima bilo manje u odnosu troškove oštećenih prema advokatu.

Živanović objašnjava da se zbog toga u praksi sve češće događa da dođe do vansudskog poravnanja između lokalne samouprave i građana.

„U poslednjih osam zahteva smo imali vansudsko poravnanje, ti slučajevi su okončani za mesec dana, a građani su uglavnom dobijali u proseku oko 50.000 dinara“, kaže Živanović.

Imajući u vidu da su troškovi u nekim slučajevima bili veći od odštete, kao i da su pojedine parnice trajale i tri godine, poravnanje je najbolje rešenje i za lokalnu samoupravu i za građane, zaključio je javni pravobranilac.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply