Lokacija izgradnje budućeg parka sa dinosaurusima Šarengrad na Slobodištu, pored mesta stradanja desetine hiljada ljudi!

Nakon objave Turističke organizacije Kruševca da se planira izgradnja dino parka Šarengrad na Slobodištu, naši sugrađani su se interesovali i došli su do informacije o tačnoj lokaciji izgradnje parka sa dinosaurusima. Činjenica je da GUP-om nije predvidjena izgradnja zabavnog parka na mestu memorijalnog kompleksa Slobodišta niti je primereno graditi zabavni park i igraonicu na kostima nastradalih, pored mesta gde je pre nepunih 100 godina stradalo na desetine hiljada ljudi!

Prenosimo tekst bez izmene:

Kao grupa gradjana bili smo danas u opštini Kruševac kako bi dobili precizniju informaciju o tačnoj lokaciji Dino parka, nakon prvih medijskih najava gradnje. Zabrinutost je bila velika jer se iz medijskih objava nije znala tačna lokacija novog parka i građani su se opravdano zabrinuli za budućnost memorijalnog parka Slobodište, remek- dela arhitekte Bogdana Bogdanovića iz 1965. Na osnovu pružene dokumentacije, saznali smo da će se park graditi na parceli 2610/17, koja je omedjena Bruskim putem, vatrogasnim domom, zaštićenom zonom i zgradama u naselju Rasadnik II. Dakle park se neće podizati u zoni Memorijalnog parka, ali nalaziće se u neposrednoj blizini. Ova lokacija je izabrana jer Turistička organizacija grada Kruševca smatra Bruski put jednom od najatraktivnijih lokacija, budući da je na trasi koja povezuje sever Srbije sa Kopaonikom.


Svoju veliku zabrinutost sam ispoljila jer sam iz objave lokalnih medija i jedne novine shvatila da će park biti napravljen na zaštićenoj zoni. Sve u svemu, mi Kruševljani koji volimo Slobodište i zeleni pojas grada, borićemo se za očuvanje i negu svim srcem. Slobodište se mora čuvati, održavati i poštovati, i pre svega negovati spomen na sve žrtve koje su tamo pogubljene od strane okupatora u 2. svetskom ratu.
Grad Kruševac se može dalje razvijati, ali možda bi trebao staviti naglasak na negovanje visoko vrednih celina koje već postoje, umesto dodavati generičkih dino-zabavnih parkova, izvan svakog konteksta i realnosti grada.
Prilažem mapu, crvenom linijom je omedjena parcela predvidjena za izgradnju (Kruševljanima je nadam se jasno). Uz to, ne mogu da ne objavim plakat koji je napravila moja drugarica Marija Cvetković, koji svakao simbolizuje današnji status kulturnih dobara i zelenila!

I ako dolazite, prolazite kroz Kruševac, posetite Slobodište! To je prvo mesto gde vodim svoje goste. A moja propaganda nije bila uzaludna.

 

Zaboravila sam da izložim još jedno otkriće: planira se proboj fronta Bruski put (vatrogasni dom) – soliter B6 (Rasadnik pod Bagdalom)… te tako, lepa zelena celina svih ovih nasih godina će zauvek nestati. Mora se češće posećivati soba 16 u opštini, bar 2x godišnje.

Komentar pejzažnog arhitekte Aleksandra Bobića:

Konkretno, parcela o kojoj je reč (2610/17), prema GUP Kruševac pripada prostornoj zoni 3 (opšta stambena zona „istok“), urbanistička celina 4.3 sa pretežnom planiranom namenom stanovanja sa gustinom preko 200 st/ha, gde je u jednom delu ove parcele (trakasti deo uz vatrogasni dom (javna funkcija) do puta za Brus) predviđen park susedstva kao dopunska namena, dok je u drugom delu predviđena glavna namena pomenutog stanovanje. Dakle, kada je u pitanju GUP onda ovde nema nikakve nedoumice iz razloga što pomenuti zabavni park ne spada ni u namenu stanovanja, niti u namenu parka susedstva, te nije ni moguće ovu namenu na ovom mestu realizovati na zakonit način. Ne bi trebalo podcenjivati vladajuću oligarhiju, jer je ona svesna svega ovoga te iz tog razloga govori i reprezentuje ideju akontekstualno. Političko pitanje koje je ovde pokrenuto a čije ime je pitanje primerenosti ovakvog sadržaja uz stratište koje je obeleženo memorijalom, je promišljeno i GUP-om upravo sa ovako planiranim namenama. Potpuno je nevažno da li između zabavnog parka i stratišta postoji drvored ili kolska saobraćajnica iz razloga što se on kao vid zabave neposredno oslanja na lokaciju na kojoj se desilo nešto što spada u poznatui stvar. Univerzalno gledano, to bi bilo isto kao kada bi neko sa druge strane puta izgradio zabavni park kod spomen obeležja „Jasenovac“, što je bez razlike neprihvatljivo. Dakle, ovakav sadržaj je neprihvatljivo smestiti na drugu stranu puta za Brus (aerodrom) u urbanističku celinu 4.4 (pretežne namene centralni gradskih funkcija sa partećim i dopunskim namenama stanovanja, parkovima i komunalnim delatnostima). Dodatno političko pitanje je ulaganje javnog novca (75 miliona dinara) u zabavni park kao komercijalne stvari, a za potrebe „povećanja“ turističke ponude u gradu koji je bio srpska srednjevekovna prestonica.
Tekst preuzet sa FB profila: Anaes Sesa

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply