Kruševac planira uređenje Sportsko-rekreativnog centra na Rasini – Uz staze i igrališta predviđena i gradnja akva parka, zoo vrta, kampa

Kruševac planira uređenje Sportsko-rekreativnog centra Rasina na obali ove reke, kojim bi trebalo da se očuva i unapredi korišćenje vodnog potencijala i priobalja, ali i izgrade novi, savremeni sadržaji koji nedostaju ovom prostoru da bi postao atraktivniji, kako za građane tako i za investitore.

Ilustracija (Foto: ariadna de raadt/shutterstock.com)

Prioritet Plana detaljne regulacije Sportsko-rekreativnog centra Rasina, koji se nalazi na javnom uvidu do 12. februara, je tako stavljanje u funkciju neiskorišćenih prostornih resursa. Time bi trebalo da se funkcionalno povežu urbane zone Kruševca sa obalama reke Rasine, a dugoročno, i u više faza, planirano je uvođenje nedostajućih ili nedovoljno zastupljenih sadržaja pasivne i aktivne rekreacije, kao i takmičarskog sporta.

Planom koji obuhvata sliv reke Rasine, i to uglavnom na delu leve obale, odnosno na prvoj terasnoj zaravni, predviđeno je i uvođenje sadržaja komercijalnih delatnosti i aktiviranje potencijala na prostoru koji je trenutno minimalno izgrađen, te neiskorišćen.

Adrenalinski doživljaj uz reku

Gradski park predstavlja zonu koja je zapravo najveći deo područja obuhvaćenog Planom, a u okviru njega kao posebna celina i centralni motiv svih sadržaja izdvaja se reka Rasina sa priobaljem. Obale reke Rasine, kako stoji u planu, trebalo bi, inače, da budu uređene kao parkovske površine za aktivno korišćenje sa sistemima staza, a planirani sadržaji na levoj i desnoj obali biće povezani pešačkim mostovima.

Osim staza za šetnju, bicikliste i trim staze, Plan predviđa i izgradnju saobraćajnica i parking prostora za automobile, autobuse, motocikle i bicikle.

Predviđene su i dve mikroakumulacije na reci, sa platformama za sunčanje i pecanje, zatim sportska igrališta i objekti (sportske hale, stadion), a u zoni mikroakumulacije 1 planiran je i prostor za javne manifestacije.

Uz gradski park, još dve celine u okviru Plana trebalo bi da postanu višefunkcionalni parkovi sa sadržajima sporta i rekreacije, zabave i edukacije, a u okviru njih predviđena je i izgradnja adrenalin parka koji bi sadržao različite staze sa preprekama, penjanjem, veštačkim stenama, kanapima i slično. Kao kompatibilne, planirane su i komercijalne delatnosti poput hotela, motela, konačišta, apartmana, wellnes i spa centara.

U južnom delu područja plana planirano je uređenje kampa i višefunkcionalni park, kao i izgradnja zoo-vrta, a kako predviđa ovaj Plan, Kruševljani bi mogli da dobiju i akvapark.

Očuvanje vodnih resursa

U Planu je navedena i potreba potpunog očuvanja vodnog zemljišta kao prirodnog resursa, uz strogo kontrolisano korišćenje u turističke, sportsko-rekreativne i komercijalne svrhe, kao i nastavak regulacije korita reke i izgradnja delova obaloutvrde.

Kompletan Plan detaljne regulacije Sportsko-rekreativnog centra Rasina pogledajte u PDF fajlu

Firme: Grad Kruševac
Tagovi:
Sportsko rekreativni centar Rasina
Plan detaljne regulacije Sportsko rekreativnog centra Rasina
reka Rasina
Gradski park Kruševac
Gradski park na Rasini
rekreacija
takmičarski sport
mikroakumulacija na Rasini
sunčalište na Rasini
platforme za sunčanje na Rasini
pecanje na Rasini
zoo vrt Kruševac
pešačke staze
biciklističke staze
trim staze
pešački mostovi
akva park Kruševac
adrenalin park Kruševac
spa centar Kruševac
wellnes centar Kruševac
Izvor: eKapija
Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply