Kruševljani sada udišu čistiji vazduh nego pre godinu dana!

aerozagadjenje

U proteklih 12 meseci, registrovano je manje prisustvo zagađivača vazduha na teritoriji Kruševca i okoline, u odnosu na prethodnih nekoliko godina, pokazuje godišnji izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha, kruševačkog Zavoda za javno zdravlje.

aerozagadjenje

Stručne ekipe Zavoda kontrolišu prisustvo taložnih materija na 11 mernih mesta u gradu uključujući i mesto u Srnju, dok koncentraciju čađi merimo na 5 lokacija u gradu, navodi načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju prim dr Mihajlo Petković.

U zimskom periodu koncentracija čađi je povećana, standardno godinama. Ranije je bilo mnoga dana više sa koncentracijom čađi iznad dozvoljenog, dok je to sada znatno manje. Kao mesto sa povećanom koncentarcijom čadji dr Petković navodi ulicu Cara Lazara i Autobusku stanicu Kruševac, ali mnogo manje nego što je to bilo ranijih godina.

Rezultati merenja u 2012. oj godini ukazuju na manje prustvo taložnih materija, čađi i ostalih zagađivača vazduha u odnosu na prethodni period, ističe dr Petković.

Čistiji vazduh u gradu pod Bagdalom svakako je posledica sprovedene gasifikacije, ugradnje filtera u industrijskim kotlarnicama i zaobilaznicama kojima je preusmeren saobaćaj teretnih motornih vozila ali i aktivnostima Zavoda i ekološke inspekcije. Međutim stopa oboljevanja od bolesti disajnih organa na koje utiču zagađujuće materije standarno je isti napimnje dr Petković, pa u ovom periodu hroničnim bolesnicima i deci preporučuje izbegavanje šetnje u jutarnim i večernim satima, kada je koncentracija taložnih materija u vazuhu, najveća.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply