Kruševcu potrebno više gerontodomaćica

Kruševcu potrebno više gerontodomaćica – Broj korisnika službe “Pomoć u kući” u Kruševcu i okolini u poslednjih sedam meseci povećan je za 50 odsto ali je to nedovoljno jer na ovom području ima više od 500 samačkih staračkih domaćinstava koja su prepuštena sebi.

Usluge gerontodomaćica u Kruševcu i okolnim selima trenutno koristi oko 190 staračkih, samačkih domaćinstava. To je za oko 100 domaćinstava više nego 2011. godine kada je započeto sa pružanjem ove usluge.

Sa povećanjem broja korisnika došlo je i do povećanja broja gerontodomaćica. Trenutno je angažovano 28 licenciranih gerontodomaćica. Ovaj broj gerontodomaćica ne zadovoljava sve potrebe potencijalnih korisnika jer su uslugom pokriveni samo Grad Kruševac i oko polovina sela. Novi korisnici se uključuju u program samo ukoliko neko od aktuelnih korisnika odustane.

Grad Kruševac je od Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja prošle godine dobio 14 miliona dinara za aktivnosti za unapređenje položaja starih osoba ali to nije dovoljno za razvoj svih usluga.

Osobe starije od 60 godina čine čak 26 odsto ukupnog broja stanovnika Grada Kruševca.

Izvor: Blic.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply