Kruševac dobija opremu za primarnu separaciju otpada

Kruševac dobija opremu za primarnu separaciju otpada – Cilj projekta uvođenje cirkularne ekonomije i veća zaštita životne sredine

Protokol o primopredaji opreme za pilot projekat primarne separacije u Kruševcu potpisali su u sredu, 8. februara 2017. godine, gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović, vođa GIZ IMPACT projekta Klaus Šmit i predstavnici JKP Kruševac.
Nemačka Savezna vlada kroz program razvojne saradnje sa Republikom Srbijom podržava opštine i gradove u Srbiji u ispunjavanju ekoloških standarda Evropske unije, prenosi sajt grada Kruševca.
Pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Aleksandar Vesić naveo je da je za konkretne projekte lokalnih samouprava u Srbiji – GIZ, organizacija preko koje se ostvaruje ova saradnja, namenio oko 3 mil EUR.
Pilot projekat Uvođenje primarne selekcije čvrstog komunalnog otpada na mestu nastanka sprovodi se u saradnji budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Kruševca, GIZ-a i JKP Kruševac.
Kao preduslov, Grad Kruševac je preko budžetskog Fonda, za potrebe JKP nabavio specijalizovano vozilo otvorenog tipa za sakupljanje ambalažnog otpada, u vrednosti od oko 2,5 miliona dinara.
U ovoj fazi, JKP Kruševac od GIZ–a je dobilo 481 kantu sa točkićima za komunalni otpad, 10 pocinkovanih reciklažnih kontejnera i sortirnu traku za reciklažni centar. Takođe, planirana je i nabavka oko 25.000 kesa za sakupljanje reciklažnog materijala, a implementacija projekta počeće u naselju Bagdala 1.
Cilj projekta jeste smanjenje odlaganja otpada na deponije, kako bi se doprinelo zaštiti životne sredine i stvaranju uslova za uvođenje cirkularne ekonomije. Na ovaj način, JKP će biti u prilici da ostvaruje nove prihode prodajom sekundarnih sirovina, što će dovesti do smanjenja ukupnih troškova za upravljanje otpadom i podizanja nivoa komunalnih usluga. Takođe, na obavljanju ovih poslova biće angažovana dodatna radna snaga.

Izvor: Ekapija

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply