Kreativna reciklaža, Dan voda i Dan planete zemlje

ekokoordinatori

Kreativna reciklaža i Izbor škola i vrtića za obeležavanje Dana voda i Dana planete zemlje bile su teme sastanka eko koordinatora u Centru za stručno usavršavnje u Kruševcu.

ekokoordinatori

Kreativna reciklaža je pravljenje upotrebnih predmeta od materijala koji mogu da se recikliraju. Tokom prošle godine u osnovnim školama Ekološki pokret Bela Breza realizovao je brojne aktivnosti iz ove oblasti, a od nedavno Grdsaka uprava će sarađivati sa još jednom nevladinom organizacijom – Tri haus, istakla je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku Dragana Milićević.

Uvođenjem eko koordinatora od ove školske godine, znatno je podignuta svest učenika o značaju sakupljanja, sortiranja i reciklaži sekundarnih sirovina, rečeno je na današnjem sastanku. Jedna od tema bila je priprema za obeležavanje ekoloških datuma Dana voda i dana planete Zemlje 22. marta odnosno 22. aprila. Novina ove godine je akcija Sat za našu planetu.

Od započetih poslova analizirana je anketa koja je sprovedena među učenicima osnovnih škola o energetskoj efikasnosti, a pomoćnica gradonačelnika Dragana Milićević podsetila je predstavnike škola da su u obavezi da do 15. u mesecu objavljuju energetske tabele o utrošku energenata.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply