Korisnici jednokratne novčane pomoći angažovani na sređivanju Slobodišta

slobodiste

Korisnici jednokratne novčane pomoći angažovani su preko Javnog komunalnog preduzeća Kruševac na poslovima uređivanja zelenih površina na Slobodištu. U ovoj godini, na ovim i sličnim poslovima JKP angažovalo je 160 radnika

slobodiste

Na osnovu Protokola o saradnji gradske uprave, Centra za socijalni rad i Javnog komunalnog preduzeća, od oktobra prošle godine angažujemo radno sposobne korisnike jednokratne novčane pomoći za potrebe naše firme, na poslovima u Radnim jedinicama „Zelenilo“, “ Čistoća“, “ Pogrebne usluge“ i „Reciklaža“, kaže Saša Milošević, nadležan za realizaciju ovog programa u JKP Kruševac, i nastavlja: „U okviru ovih radnih jedinica rade na poslovima čišćenja parkova i zelenih površina u gradu, čišćenju i održavanju ulica, trgova i drugih površina koje su u domenu ove radne jedinice, zatim Starog i Novog groblja, i na sortiranju raciklažnog otpada za dalju preradu“. Milošević još dodaje da je u ovoj godini angažovano 160 , a od oktobra prošle godine ukupno do sada 380 radnika. Bilo je i sporadičnih slučajeva odbijanja ponuđenih poslova, ali je to zanemarljiv broj“, rekao je Milošević.

Među anžovanima za radove na Slobodištu su i Marija Ignjatović, Stefan Vučković i Stevan Trifunović, koji dele zajedničko mišljenje, da posao nije težak, i da je dobrodošla i poželjna svaka prilika da se doprinese kućnom budžetu.

JKP Kruševac obezbeđuje prevoz od firme do radnog mesta, kao i sredstva za rad i ličnu zaštitu, a lica koja ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu biti radno angažovana do 250 sati u toku jedne kalendarske godine.

Izvor: RTK

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply