Kontakt centar Kruševac najbolji u Srbiji!

Kontakt centar grada Krusevca

Veliko prizanje stiglo je za projekat ”Kontakt centar za rad sa građanima – bolji kvalitet života” iz čije je realizacije nastao Kontakt centar grada Kruševca sa sedištem u Gradskoj upravi.

 

Kontakt centar grada Krusevca

 

Veliko prizanje stiglo je za projekat ”Kontakt centar za rad sa građanima – bolji kvalitet života” iz čije je realizacije nastao Kontakt centar grada Kruševca sa sedištem u Gradskoj upravi.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) – Savez gradova i opština Srbije u okviru aktivnosti predviđenih programom EXCHANGE 3, u periodu od 25. septembra do 1. decembra 2012. godine, sprovela je Konkurs za izbor najboljeg projekta realizovanog u okviru EXCHANGE 3 grant šeme u sledećim kategorijama:

1. Upravljanje na lokalnom nivou – dobro upravljanje i opštinski menadžment, opštinske finansije, socijalne usluge i opštinske usluge;
2. Komunalne usluge – zaštita životne sredine, životno okruženje i komunalne usluge;
3. Lokalni ekonomski razvoj – prostorno planiranje i lokalni ekonomski razvoj.

Na Konkurs je prijavljeno 39 projekata realizovanih u okviru EXCHANGE 3 grant šeme. Za najbolje primere realizovanih projekata u navedenim kategorijama na osnovu prosečnih ocena tročlane komisije u sastavu Biljana Jončić, Ivana Antić i Vladimir Pandurov, izabrani su:

  • 1. Grad Kruševac – projekat „Kontakt centar za rad sa građanima – bolji kvalitet života” u kategoriji Upravljanje na lokalnom nivou;
  • 2. Opština Beočin – projekat „Unapređenje zaštite životne sredine kroz efikasnije upravljanje čvrstim otpadom” u kategoriji Komunalne usluge;
  • 3. Opština Ub – „Stvaranje uslova za ruralni razvoj Opštine Ub” – u kategoriji Lokalni ekonomski razvoj.

Da podsetimo Kontakt centar svečano je pušten u rad 27. marta 2012. godine nakon njegove jednogodišnje realizacije u kojoj su učestvovali partnerska opština Žalec iz Slovenije, slovenačka Regionalna agencija ”Savinja” iz Žaleca, grad Kruševac, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Kruševca, dr Nebojša Jović kao lice zaduženo za sprovođenje realizacije aktivnosti projekta ispred Gradske uprave, dr Slavica Mrfat Vukelić kao menadžerka projekta, Aleksandar Sorman asistent projekta, direktori kruševačkih javnih preduzaća, timovi zaposlenih u javnim preduzećima i Služba mesnih zajednica grada Kruševca.

Vrednost projetka iznosila je blizu 200.000 eura a donaciju je obezbedila Evropska unija preko Stalne konferencije gradova i opština.

Osnovna tema projekta je poboljšanje postojećih servisnih usluga Gradske uprave i gradskih komunalnih preduzeća (JKP “Kruševac”, JKP “Vodovod”, JKP “Gradska toplana”, JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju” i JP “Poslovni centar”), kroz jedinstven informativni centar.

Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta života građana i povećanje efikasnosti gradskih i komunalnih službi, a specifični cilj – izgradnja kapaciteta lokalne samouprave kroz osnivanje Kontakt centra kao savremenog tehnološkog rešenja koje građanima treba da obezbedi brže i efikasnije servisiranje u oblasti komunalnih i potreba Gradske uprave.
Građani/ke svoje probleme mogu na više načina prijaviti i to:

putem telefona na 037/ 446 – 446
putem SMS poruke na broj: 066/ 446 – 446
putem web site-a: www.kontaktks.rs
putem e-maila: [email protected]
putem Facebook naloga: https://www.facebook.com/kontaktks
putem Twitter naloga: https://twitter.com/kontaktks
putem Skype-a : kontaktks
ili ličnim dolaskom u zgradu Gradske uprave u kancelariju broj 49.

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply