Konkursi za direktore javnih preduzeća skrojeni da odgovaraju jedino sadašnjim direktorima, oni jedini kandidati koji su mogli da ispune uslove!

Konkurs za direktore javnih preduzeća - Kruševac

KONKURS ZA JAVNA PREDUZEĆA U KRUŠEVCU: Jedini kandidati koji su se javili su SADAŠNJI DIREKTORI – Na konkurs za izbor direktora četiri javna preduzeća, čiji je osnivač Grad Kruševac, javio se samo po jedan kandidat.

Konkurs za direktore javnih preduzeća - Kruševac

Konkurs za imenovanje direktora u JP „Poslovni centar“, JKP „Gradska toplana“, JKP „Vodovod“ i JKP „Kruševac“ raspisan je sredinom juna a komisija je konstatovala da su validne prijave poslala samo četvorica kandidata, sadašnji direktori ovih preduzeća.

Tako će i u narednom četvorogodišnjem mandatu Dragi Marković voditi „Poslovni centar“, Dragan Azdejković „Gradsku toplanu“, Boban Kostić JKP „Kruševac“ a Vladimir Milosavljević „Vodovod“.

Osim Milosavljevića, koji je direktorsku funkciju preuzeo prošle godine, preostala trojica kandidata ovu dužnost obavljaju od 2012.godine.

Blic.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply