Konferencija za štampu DS-a u Kruševcu

DS Kruševac – konferencija za medije

Konferencija za medije DS Kruševac održana je 25.6.2013. Saopštenje za medije prenosimo u celosti.

DS Kruševac – konferencija za medije

Zaustavljen razvoj grada

Podstaknuti raspravom na zadnjoj sednici Skupštine Grada o završnom računu budžeta za 2012. godinu i malom izdvajanju za razvoj, želimo danas da upozorimo na nepovoljne tendencije kad je u pitanju pozicija i razvoj grada.

Pad prihoda u drugoj polovini 2012. god. je evidentan. Pad prihoda je izazvan zakonima Vlade Srbije, ali i opštim padom aktivnosti u gradu. Takva tendencija se nastavlja i u ovoj godini i još izraženije. Grad Kruševac, novim merama Vlade dodatno gubi više od 300 miliona dinara sopstvenog prihoda u ovoj godini.

Neracionalno trošenje para na tekućim obavezama smanjuje izdvajanje za razvoj. Tako je u prošloj godini u razvoj grada uloženo samo 330 miliona dinara ili samo 12,8% budžeta. Izdvajanje za razvoj je daleko od planiranog iznosa rebalansom budžeta. Videlo se to, ali se i danas vidi na terenu. Obećanje gradonačelnika dato na početku mandata pre godinu dana od 100 gradilišta u 100 naseljenih mesta je postalo iznevereno obećanje.

Saradnja sa Vladom Srbije je bez rezultata, pa se može reći i da je nema. U poslednjih godinu dana drastično se pogoršalo stanje u Kruševačkoj privredi. Naročito je danas teško stanje u preduzećima u restruktuiranju i preti gubitak velikog broja radnih mesta. Sa Vladom nema zajedničkih projekata,a nema ni pomoći u razvoju grada kao u prethodnom periodu.
Grad preuzima obaveze države. Tako je na zadnjoj Gradskoj Skupštini doneta odluka da Grad preuzme obaveze fonda za razvoj za finansiranje projekata od javnog značaja u iznosu od 6 miliona dinara. Prethodno u 2012.god. nametnuta je obaveza održavanja regionalnih puteva na teritoriji grada.

Novi gradonačelnik i nova koalicija su preuzeli budžet u iznosu nikad boljem u zadnjih 20 godina. Gradonačelnik se pokazao nejakim i nesposobnim da sačuva prihode budžeta Grada, da obezbedi saradnju sa Vladom Srbije, da obezbedi racionalno trošenje para i veće izdvajanje za razvoj. Pozivamo gradonačelnika da kaže istinu građanima i preuzme odgovornost za smanjenje prihoda budžeta, lošu saradnju sa Vladom Srbije i za zaustavljanje razvoja Grada.

Kršenje novog zakona o javnim preduzećima

Poslednja skupština od 21.06.2013.godine ostaće upamćena i po nastavku kršenja zakona o javnim preduzećima.

Lokalne samouprave su imale obavezu da do 25. og februara ove godine usklade svoja osnivačka akta a mesec dana nakon toga usklade i statute javnih preduzeća.

Osnivačka akta su usklađena 26.aprila, sa zakašnjenjem od 2 meseca, a statuti su usklađeni na poslednjoj sednici sa novim zakašnjenjem. Na istoj sednici od 21.06.2013.godine po ultra hitnom postupku su izabrani članovi nadzornih odbora. Jedan deo novoizabranih članova nadzornih odbora ne zadovoljava uslove iz zakona.

Veliko kašnjenje u aktivnostima izazvalo je i novu odluku o novim starim vršiocima dužnosti. Tako će direktori sa V.D. stanjem od 12 meseci biti još 6 meseci u VD stanju. Neki će po toj osnovi biti vršioci dužnosti trećinu mandata koalicije a što je nedopustivo sa stanovišta funkcionisanja vlasti.

Novo imenovanje istih kadrova za VD je urađeno bez ikakve analize, iako je poznato svima da u nekim preduzećima ima mnogo problema i da se oni uvećavaju.

{source}
<iframe width=“640″ height=“360″ src=“http://www.youtube.com/embed/az_PmZll0xk?feature=player_embedded“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>
{/source}

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply