Koliko smo kulturni? Najveće deponije su naše reke!

Rečne deponije – slika naše svesti – Poplave iz 2014. i ove godine, tokom kojih su se zbog nagomilanog smeća izlili mnogi potoci i rečice, još jednom su otvorili pitanje naše ekološke svesti i odnosa prema prirodi. Među negativnim primerima je i rečna deponija na području MZ Padež, nadomak Kruševca.

 

Od izvorišta u selu Krvavica do ušća u Zapadnu Moravu, rečica prolazi kroz šest sela po kojima i ime menja: Globarska, Padeška, Vratarska reka… Za razliku od naziva, ružna slika otpadom pretrpanog rečnog korita ista je duž celog toka.

 

Miroslav Đorđević, iz Vratara, seća se vremena kada se u toj reci kupao: „Imam dvoje dece ali oni, nažalost, tu neće moći da se kupaju, kao ni naredne generacije. Ovde ima svega i svačega i strahujem da će ga biti i više ako ne promenimo svest. Ovo je, nažalost, naše ogledalo, naša slika.“

„Ko čisti? Niko! Svi bacaju, niko ne čisti“, naglašava Miroslav Jovanović iz Vratara. „A trebalo bi baš oni da čiste. Da se pozovu na jelo i piće svi bi došli, a kad se kaže da se reka čisti nikog nema.“

Poslednji put je u selu Vratare reka očišćena pre sedam godina, ali je ubrzo opet zatrpana svim vrstama otpada jer organizovanog iznošenja smeća u selima padeškog kraja nema.

„Mesna zajednica nema sredstava da sama plati tu aktivnost, nema samodoprinosa. A meštani
jednostavno nisu zainteresovani za tako nešto zbog plaćanja usluge komunalnom preduzeću. Smatraju da je skupo“, kaže predsednik MZ Padež Slavko Milošević.

Ugovor o organizovanom iznošenju smeća sa JKP „Kruševac“ sklopilo je tridesetak sela po ceni od 77 dinara za samačka domaćinstva, do maksimalnih 308 dinara, nezavisno od toga da li je u kući više od četvoro članova.

Od ekološki prihvatljivog načina odlaganja smeća za 350 domaćinstava MZ Padež koju čine, pored istoimenog sela, i Globare i Vratare, prihvatljiviji je onaj koji je isplativiji, besplatno bacanje smeća u reku.

Dragan Antić, iz Vratara, kaže da je to višedecenijski problem:

„Pre tri godine pokušao sam sa dvojicom prijatelja da iniciram još jednu akciju čišćenja, ali odziva nije bilo. Ni među mladima što me posebno brine. Vodu iz ove reke mnogi od nas koriste za polivanje useva i biljaka, a ona je zagađena jer u njoj završava i ambalaža u kojoj su bili otrovi, pesticidi, razna hemija, neretko i uginule životinje. Otuda smatram da svi trebamo da se zapitamo šta ostavljamo generacijama koje će doći posle nas. Lepu i čistu reku ili bolesti, zaraze, šljam. Nažalost, zato što nemamo organizovano iznošenje smeća polovinu kabastijeg otpada palimo, a ostatak završava na obalama reka. To je problem na nivou cele mesne zajednice.“

Tokom prošle i ove godine komunalna policija i komunalna inspekcija grada Kruševca napisale su više desetina prekršajnih naloga, jednako apelujući na svest građana i ukazujući na druge mogućnosti koji bačeni plastični otpad nosi, ističe Vladimir Kostić, iz Komunalne policije grada Kruševca:

„Koliko god radili na terenu i kontrolisali divljih deponija ima u svakom selu. Posebno su veliki problem u vodotokovima malih reka o čemu svedoči i podatak da je pre dve godine u selu Trmčare ogromna količina smeća i kabastog kućnog otpada urušila most. Mi možemo da izreknemo represivnu meru, propisanu kaznu od 5.000 dinara, ali je potrebno pronaći
sistemsko rešenje. Ako to nije trajni ugovor za odvoženje smeća, onda makar zakupljivanjem kontejnera jednom mesečno. Za tu uslugu JKP Kruševac desetak domaćinstava trebalo bi da izdvoje koliko za paklicu cigareta. S druge strane, u ovom potoku je na hiljade plastičnih flaša koje bi zapravo mogle biti izvor zarade za nezaposlene, kojih u svakom mestu ima.“

Od cene u novcu koju plaća onaj ko otpad odlaže na nedozvoljenom mestu, mnogo je veća ona zdravstvena i ekološka koju ćemo platiti svi, i mi i naši potomci, jer je za razgradnju samo jedne plastične kese i PVC flaše potrebno, kažu, na hiljade godina.

Izvor: Rts.rs

Link: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/2252342/Re%C4%8Dne+deponije+-+slika+na%C5%A1e+svesti.html

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply