Kako jeftinije do vozačke dozvole?

 

Uskoro jeftinije do vozačke dozvole

Kada je krajem 2012. godine vlada donela Odluku o određivanju najniže cene teorijske i praktične obuke kandidata za vozače, to nije baš sa oduševljenjem prihvaćeno u javnosti jer je ova usluga na taj način skoro tri puta poskupela. Oglasila se i Komisija za zaštitu konkurencije sa mišljenjem da je takva odluka vlade u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti konkurencije i sa osnovnim načelima slobodne tržišne privrede i o tome zvanično obavestila tadašnje nadležno ministarstvo trgovine

U skladu sa tom odlukom, iz novog predloga izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, izostavljena je odredba sadašnjeg člana 218, koja kaže da vlada određuje najnižu cenu teorijske i praktične obuke na predlog Ministarstv aunutrašnjih poslova i da auto-škole ne smeju odrediti nižu cenu od te koju vlada propiše.

Prema najavama iz auto-škola uskoro će uslediti pojeftinjenje obuka, iako se veliki broj njih ne slažu sa tim, jer se plaše nelojalne konkurencije i pojedinaca koji će odlučiti da kandidate privuku nižom cenom umesto kvalitetom.

Najveći broj auto-škola kaže da je prostor za spuštanje cena minimalan, i da ako se radi sve po propisu, to je i nemoguće.

Prema podacima MUP-a, vozački ispit svake godine položi oko 33.000 ljudi. Kako u Srbiji trenutno ima 430 auto-škola, ispada da se u proseku, u svaku od njih, u proseku upiše samo šest kandidata mesečno.

 

Najjeftiniji Način do Dozvole – Kruševac

I dalje, najjeftiniji način za sticanje vozačke dozvole je upis srednje Saobraćajne škole, a u Kruševcu je to Prva tehnička škola Kruševac. Pogodnost upisa ove škole je što učenici škole mogu direktno dobiti C dozvolu za upravljanje kamionom, što je mogućnost samo u ovoj školi, jer je u auto školama uslov da se uplati i polaže prvo za automobil pa posle godinu dana od dobijanja dozvole moguće je polaganje za kamion, uz novu uplatu i kompletno polaganje za dobijanje dozvole za kamion.

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply