U cilju obezbeđenja akumulacije kao dugoročnog, održivog i kvalitetnog vodnog resursa – očekivani životni vek jezera je do 2050. godine – neophodno je primeniti niz mera zaštite radi očuvanja hidrološke održivosti, kvaliteta vode, sprečavanja erozije, sprečavanja eutrofikacije, očuvanja režima podzemnih voda, primeni dobre poljoprivredne prakse i odgovarajuće sanitacije.

U tom smislu, grad Kruševac, sa svojim projektom unapređenja zaštite jezera Ćelije i obezbeđivanja dugoročnog snabdevanja zdravom pijaćom vodom učestvuje u Programu „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), i to u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR).

Iz SKGO objašnjavaju za naš list da je opšti cilj ovog projekta obezbeđivanje dugoročnog snabdevanja vodom za piće iz jezera Ćelije za sve korisnike koji se snabdevaju sa ovog vodoizvorišta.

– S obzirom na to da opštine Brus i Blace utiču na zagađenje jezera ispuštanjem otpadnih voda u reke Rasinu i Blatašnicu, kao i da je u ove dve opštine planirana investicija iz pretpristupnih fondova EU u postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, rešenje koje se postavilo kao neophodno za dalji rad na zaštiti jezera Ćelija je saradnja Kruševca, Brusa, Blaca i Aleksandrovca, gradova, odnosno opština koje se nalaze u slivnom području jezera. Pošto su sve navedene jedinice lokalne samouprave, osim Blaca pripadaju i Rasinskom upravnom okrugu, ova inicijativa ima i snažnu podršku načelnika ovog okruga. Jedan od rezultata projekta je i potpisivanje Memoranduma o razumevanju gorepomenutih jedinica lokalnih samouprava od 6. februara ove godine, koji predstavlja prvi korak ka njihovom trajnijem povezivanju u cilju održivog korišćenja i zaštite jezera Ćelije – objašnjava za Danas Miodrag Gluščević iz SKGO.

Olivera Drenovac, pomoćnica gradonačelnice Kruševca zadužena za ekologiju i održivi razvoj, naglašava za naš list da je jezero Ćelije veoma važno za Kruševac i okolinu, jer je uslov opstanka građana na toj teritoriji s obzirom na to da ne postoji alternativa za vodosnabdevanje.

Naša sagovornica objašnjava da je projekat unapređenja zaštite jezera Ćelije i obezbeđivanja dugoročnog snabdevanja zdravom pijaćom vodom u toku i očekuje da će biti završen do kraja ove godine. Drenovac ukazuje da je SKGO obezbedila značajnu ekspertsku podršku za sprovođenje ovog projekta i dodaje da su prošle godine predstavnici Kruševca, Brusa, Aleksandrovca i Blaca bili u studijskoj poseti Švedskoj, gde su imali priliku da vide kako međuopštinska saradnja odlično funkcioniše u praksi.

– Međuopštinska saradnja je veoma važna kada su u pitanju ekološki projekti, baš kao što je zaštita jezera Ćelije i snabdevanje pijaćom vodom – naglašava Olivera Drenovac.

Poboljšan pristup vodi za sve

Predlog direktive Evropske unije (EU) o kvalitetu vode za piće, kao odgovor na zahtev evropske građanske inicijative „Pravo na vodu“ i skupljenih skoro dva miliona onlajn potpisa, koji se bazira na pravu pristupa bezbednoj vodi za piće svim građanima i građankama Evrope, biće pokrenut u junu ove godine.

– Novi predlog će, između ostalog, zahtevati i unapređenje pristupa vodi svim ljudima, a posebno ranjivim i marginalizovanim grupama, što bi u praksi za Srbiju značilo i značajna ulaganja u infrastrukturu za vodosnabdevanje, ali i mere za zaštitu voda. Osim toga, ostvarivanje ovako proklamovanog univerzalnog prava na vodu, podrazumevaće i aktivno učešće svih aktera, počevši od države i opština, preko javnih komunalnih preduzeća do građana i građanki, po pitanjima kao što su informisanje i transparentnost, uključivanje javnosti u donošenje odluka, održivost sistema za vodosnabdevanje, ekonomski, ekološki i socijalno prihvatljiva cena vode – objašnjava za Danas Miodrag Gluščević iz Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Link: https://www.danas.rs/drustvo/jezero-celije-zastitice-medjuopstinska-saradnja/

Danas.rs