Javni konkurs grada Kruševca projekata od javnog interesa

Javni_konkurs

U toku je Javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje programa i projektata od javnog interesa za grad Kruševac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, humanitarnih programa i boračko invalidske zaštite u ovoj godini. Konkurs je otvoren do 29.januara

Javni_konkurs

Komisija za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite, boračko invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, zaštite interno raseljenih i izbeglih lica i društvene brige o starima, raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa za grad Kruševac u ovoj godini. „Sredstva za realizaciju obezbeđena su iz budžeta grada Kruševca za 2013.g, u iznosu od 10. 900.000 dinara“, ističe predsednik Komisije, Dušan Todorović i nastavlja : “ Za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom – 6.600.000 dinara, zatim za humanitarne programe i projekte i druge programe u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe – 3.500.000 dinara , i za oblast boračko invalidske zaštite – 800.000 dinara“.

Osnovna merila i kriterijumi prijavljivanja, sadržani su u tekstu konkursa, a pravo podnošenja prijave imaju udruženja registrovana za rad u oblastima predviđenim konkursom, koja deluju i imaju sedište na teritoriji grada Kruševca„, kaže Todorović, i dodaje da detaljnije informacije i obrasce prijava zaintresovani mogu dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti, na trećem spratu zgrade bivšeg preduzeća “ Jastrebac“, ili na telefon 440- 810.

Nepotpune, neblagovremene i prijave koje nisu predate na propisanom obrascu, neće se razmatrati. Inače, novina u radu Komisije za ovu godinu propisuje, da sva udruženja i ustanove, koje su korisnici sufinasirajućih i finansirajućih programa i projekta, imaju obavezu, da jednom mesečno do 5. u narednom mesecu, dostave kompletan izveštaj o utrošenim sredstvima, kao i to da odluku o dodeli sredstava potvrđuje Gradsko veće na osnovu odluke Komisije. Kao i do sada, Komisija sa stručnim službama Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Kruševac, izvešetavaće Gradsko veće o svim aktivnostima. Prijave se mogu podnositi do 29.januara.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply