Javni konkurs grada Kruševca projekata od javnog interesa

Javni_konkurs

U toku je Javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje programa i projektata od javnog interesa za grad Kruševac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, humanitarnih programa i boračko invalidske zaštite u ovoj godini. Konkurs je otvoren do 29.januara

Javni_konkurs

Komisija za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite, boračko invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, zaštite interno raseljenih i izbeglih lica i društvene brige o starima, raspisala je Javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa za grad Kruševac u ovoj godini. „Sredstva za realizaciju obezbeđena su iz budžeta grada Kruševca za 2013.g, u iznosu od 10. 900.000 dinara“, ističe predsednik Komisije, Dušan Todorović i nastavlja : “ Za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom – 6.600.000 dinara, zatim za humanitarne programe i projekte i druge programe u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe – 3.500.000 dinara , i za oblast boračko invalidske zaštite – 800.000 dinara“.

Osnovna merila i kriterijumi prijavljivanja, sadržani su u tekstu konkursa, a pravo podnošenja prijave imaju udruženja registrovana za rad u oblastima predviđenim konkursom, koja deluju i imaju sedište na teritoriji grada Kruševca„, kaže Todorović, i dodaje da detaljnije informacije i obrasce prijava zaintresovani mogu dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti, na trećem spratu zgrade bivšeg preduzeća “ Jastrebac“, ili na telefon 440- 810.

PROČITAJ JOŠ:  Jednoglasnom odlukom, profesorka dr Radmila Maksimović dobitnica je Svetosavske nagrade Kulturnog centra Kruševac za 2021. godinu, žena koja je majka, doktorka, sportista, kulturni radnik, borac za očuvanje životne sredine nauka, zapaženu ulogu ima u mnogim poljima - prosvetni rad, sport, književno stvaralaštvo, promocija ekologije, širenje i negovanje svetosavlja uz poštovanje korena, porodice kao institucije, tradicije i nacionalnog identiteta

Nepotpune, neblagovremene i prijave koje nisu predate na propisanom obrascu, neće se razmatrati. Inače, novina u radu Komisije za ovu godinu propisuje, da sva udruženja i ustanove, koje su korisnici sufinasirajućih i finansirajućih programa i projekta, imaju obavezu, da jednom mesečno do 5. u narednom mesecu, dostave kompletan izveštaj o utrošenim sredstvima, kao i to da odluku o dodeli sredstava potvrđuje Gradsko veće na osnovu odluke Komisije. Kao i do sada, Komisija sa stručnim službama Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Kruševac, izvešetavaće Gradsko veće o svim aktivnostima. Prijave se mogu podnositi do 29.januara.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply