Javna preduzeća moraju na preregistraciju

javna_preduzeća

Novim Zakonom o javnim preduzećima, osnivačima javnih preduzeća dat je rok da do 25. februara donesu novi usaglašeni osnivački akt, a javna preduzeća do 25. marta treba da donesu novi statut, čulo se na seminaru u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu, organizovanom povodom početka njegove primene.

javna_preduzeća

Zakonom o javnim preduzećima, koji je stupio na snagu 25. decembra, javna preduzeća su približena društvima kapitala i zasnivaće se na korporativnom upravljanju. Kako je istakao predavač dr Radomir Busarac uvodi se dvodomno i jednodomno upravljanje, a sva javna preduzeća treba da izvrše procenu vrednosti osnovnog kapitala i to upišu u osnivački akt i statut.

„Rokovi su veoma kratki, a posao ozbiljan“ – naglašava dr Radomir Busarac. „Zakonom o javnim preduzećima, osnivačima javnih preduzeća dat je rok da do 25. februara donesu novi usaglašeni osnivački akt, a javna preduzeća do 25. marta treba da donesu novi statut“.

U skladu sa izvršenom departizacijom, naglašava Busarac, do 30. juna treba da se raspišu konkursi za izbor novih direktora javnih preduzeća.

„Zakonodavac je otišao korak dalje i rekao da više ne postoje upravni odbori u javnim preduzećima, a da će postojeći preuzeti funkciju nadzornih odbora, do izbora novih, čiji članovi ne mogu biti u političkim strankama“.

Ne zna se da li će predviđeni rokovi biti produženi jer mnoga javna preduzeća nisu izvršila procenu vrednosti kapitala, a bez toga suština usaglašavanja neće biti realizovana, čulo se na odlično posećenom seminaru u Regionalnoj privrednoj komori.

Izvor: RTK

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply