„Čiste vode Srbije, bre“ – učesnicima uručeni kompleti za merenje kvaliteta vode

Mozaik sala

U Mozaik sali grada Kruševca učesnicima projekta „Čiste vode Srbije, bre“ uručeni su kompleti za merenje i određivanje parametara kvaliteta vode na teritoriji Grada.

Mozaik sala

Povodom Svetske nedelje praćenja kvaliteta voda u projekat je uključeno sedam kruševačkih osnovnih škola i srednja  Hemijsko-tehnološka. Grad Kruševac i Javno komunlno preduzeće Vodovod  u saradnji sa Institutom za multidisciplinarna istraživanja iz Beograda,  podržali su projekat postavljanja mernog sistema pasivnih senzora na akumulaciji Ćelije.

Ovo je nastavak praćenja kvaliteta vode koji je započet 2010. godine i  zahvaljujući rezultatima  merenja  na akumulacijama Bovan i Ćelije , Srbija je uključena u evropsku akciju KOSTNETLEJK, a  cilj projekta koji će se realizovati na više lokacija je podizanje svesti o značaju voda i zaštiti vodenih resursa.

Skupu je prisustvovao predsednik skupštine grada Živan Nikolić, pomoćnici gradonačelnika Dragana  Milićević i Mirjana Zlatanović, gradski većnici, učenici i direktori škola.

Cilj projekta koji će se realizovati na više lokacija je podizanje svesti o značaju voda i zaštiti vodenih resursa.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply