Institut za krmno bilje u Kruševcu udružio setvu kukuruza i soje sa KPZ Kruševac

Maloletni delikventi iz KPZ Kruševac rade na proizvodnji hrane

Institut za krmno bilje u Kruševcu udružio setvu kukuruza i soje sa KPZ Kruševac – Maloletni delikventi iz KPZ Kruševac rade na proizvodnji hrane

Maloletni delikventi iz KPZ Kruševac rade na proizvodnji hrane

Institut za krmno bilje u Kruševcu udružio je svoju setvu kukuruza i soje na imanju Kazneno-popravnog doma koji ima oko 300 štićenika.

Oni proizvode hranu za štićenike i zaposlene, ali i silažu koja povećava mlečnost kod krava i do 40 odsto.

U Srbiji se o združenoj setvi malo zna, a još manje se primenjuje. Za nju se odlučuju ratari sa manjim površinama. Združenom setvom se postiže bolji kvalitet kabaste hrane koja manjka u našoj zemlji.

Ekonomija kazneno popravnog doma se prostire na oko 20 hektara, a sve što se proizvede koristi se za ishranu štićenika i zaposlenih.

Od kada se krave hrane sojom koja je ovde proizvedena, razlike u količini proizvedenog mleka su značajne. Mlečnost je povećana za nekih 35 do 40 procenata.

Višak hrane se prodaje, ali 2013. godine nije bilo nijedne krave, za štićenike nije bilo mleka, a sada se proizvede oko četiri vagona mleka od 10 muznih krava.

Izvor: Novaekonomija.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply