Garnizon Kruševac i u novoj 2013. nastavlja sa unapređenjem operativnih sposobnosti

vojska

Komanda za razvoj Rasinske brigade i ostale jedinice u Garnizonu Kruševac tokom predhodne godine realizovale su zadatke vezane za unapređenje i održavanje operativnih funkcionalnih sposobnosti.

vojska

Težište u radu bilo je na obuci profesionalnih vojnika oficira i podoficira, kaže komandant kruševačkog Garnizona pukovnik Siniša Kresović. U 246. bataljonu ABHO realizovana je obuka snaga za učešće u multinacionalnim operacijama, u Centru za logistiku uspešno je obavljena obuka 182 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka dok je u Centru za usavršavanje kadrova ABHO realizovano više kurseva za pripadnike Vojske Srbije i stranih zemalja. Tokom minule godine pripadnici Garnizona Kruševac bili su angažovani tokom vanredne situacije početkom godine, na saniranju posledica snežnih padavina i u gašenju letnjih požara u okolini Kruševca na Kopaoniku i Tari. Takođe su učestvovali na manifestacijama povodom obeležavanja Vidovdana i Dana oslobođenja Kruševca, i organizovali dve akcije „Vojni lekar na selu“, u opštinama Ćićevac, Aleksandrovac i Brus. Time je između ostalog unapređena saradnja sa svim gradskim i strukturama Rasinskog okruga. Svi zadaci u 2012. godini realizovani su na bezbedan i siguran način bez povreda i nepredviđenih događaja, ističe pukovnik Siniša Kresović. Tokom 2013. biće nastavljeno sa razvijanjem operativnih funkcionalnih sposobnosti, sa težištem na obuci za izvršavanje zadataka u svim misijama Vojske Srbije.

Izvor: Radio televizija Kruševac

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply