Firme u Krusevcu i okolini u sve vecim problemima

sindikat

Na sednici Veća samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine Brus, Ćićevac, Ražanj i Varvarin bilo je reči o aktuelnim problemima u preduzećima i ustanovama.

sindikat

Prilikom izrade ovog dokumenta, koji je bio na javnoj raspravi, poštovali su se principi ravnopravnost, ravnomernosti i solidarnosti a prioritet će imati započete investicije u oblastima: vodosnabdevanje i kanalizacija, gasifikacija i toplifikacija, rekonstrukcija i izgradnja ulica i puteva, osnovno i srednje obrazovanje, dečija i socijalna zaštita.Odbornici će razmatrati i Predloge programa uređivanja građevinskog zemljišta i ulaganja u komunalne objekte, puteve i drugo, korišćenje sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, lokalni akcioni plan za zapošljavanje, predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama i predloge urbanističkih planova za pojedine delove grada. Na dnevnom redu su i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na programe rada fondova, ustanova u dečijoj i socijalnoj zaštiti, institucija u kulturi i sportu.

Sednicu Skupštine grada Televizija Kruševac, direktono će prenositi od 10 sati.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply