DS Kruševac – Koferencija za medije 26.02.2013.

Tema današnje konferencije Demokratske stranke u Kruševcu je izdvajanje Doma zdravlja iz Zdravstvenog Centra Kruševac i preuzimanje ingerencija lokalne zajednice nad njim.

Kruševac, na žalost ne spada u oko 160 gradova i opština u Republici Srbiji koji imaju izdvojen Dom zdravlja. Spada u samo nekoliko, koji to još nisu učinili, a jedini je u Rasinskom okrugu !
Stanovnici našeg grada svoje potreba za zdravstvenom zaštitom zadovoljavaju kroz dva nivoa zdravstvene službe, čiji su: organizacija, delatnost i materijalni troškovi, potpuno različiti.
Prvi nivo zdravstvene zaštite je primarna zdravstvena zaštita, koja se ostvaruje u Domu zdravlja, a ima za cilj da svojim preventivnim programima očuva i unapredi zdravlje stanovništva, koje je najdragoceniji resurs. Na ovom nivou bi trebalo da bude zadovoljeno 80% zdravstvenih potreba stanovništva.
Drugi nivo zdravstvene zaštite je sekundarna zdravstvena zaštita koja, krajnje pojednostavljeno rečeno, podrazumeva lečenje već ispoljene bolesti, a obavlja se u bolničkim uslovima.
Zbog čega je važno da ova dva nivoa zdravstvene zaštite odvojeno funkcionišu?
Upravo zbog pomenutih razloga; imaju različite: organizaciju, delatnost i materijalne troškove. U takvim uslovima nije moguć ravnomeran i ravnopravan razvoj Bolnice i Doma zdravlja – naravno na štetu Doma zdravlja.
Šta to zapravo znači kada lokalna zajednica ima ingerencije nad Domom zdravlja?
– Znači približavanje zdravstvene službe stanovništvu;
– Kreiranje zdravstvene službe prema potrebama loklanog stanovništva;
– Omogućavanje stanovništvu da aktivno učestvuje u donošenju odluka o zdravlju, itd.
Evo primera: Demografska slika pokazuje da je stanovništvo našeg grada veoma staro. Procenat stanovnika od 65 i preko 65 godina je veoma visok, pa bi akcenat u radu Doma zdravlja trebalo staviti na razvoj službe kućnog lečenja i polivalentne patronaže, sa ciljem da se dođe do starih osoba i stanovnika sa hroničnim bolestima.

Dalje, problemi mladih u našoj lokalnoj zajednici nisu dovoljno prepoznati; saradnja između loklane zajednice i zdravstvene službe trebalo bi da odgovori na pitanje kako prići mladima, a da Dom zdravlja ne predstavlja za njih otuđenu ustanovu, već mesto gde mogu da očuvaju zdravlje, a ne samo da leče bolest.
Takođe, direktor Doma zdravlja čiji je osnivač grad, ima pravo da kreira mrežu zdravstvene službe prema potrebama lokalnog stanovništva, pa pored navedenih, mogu da se inteziviraju preventivni programi za rano otkrivanje raka dojke, grlića materice, debelog creva, depresije, i unaprede usluge na očuvanju mentalnog zdravlja.
Prednosti funkcionisanja Doma zdravlja kao samostalne ustanove lokalne zajednice na dobrobit lokalnog stanovništva, su nama u Demokratskoj stranci i te kako poznate, i Demokratska stranka se oduvek zalagala za izdvajanje Doma zdravlja iz ZC-a, ali nije bilo političke volje da se to u prethodnom periodu ostvari.
Po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti krajem 2013. godine ističe rok za izdvajanje Doma zdravlja iz republičke ustanove ZC i pripajanje lokalnoj samoupravi.

Zašto smo sada aktuelizovali ovo pitanje? Zato što:
1) Dom zdravlja ima resurse za samostalno funkcionisanje: stručni kadar, opremu, prostorne kapacitete.
2) Rok za podnošenje završnog računa je 28. februar; ovaj dokument predstavlja skoro obavljen posao oko deobnog bilansa.
3) U godini preuzimanja ingerencija nad Domom zdravlja, troškovi za budžet grada ne postoje. U sledećem periodu nivo lokalne samouprave preuzima samo kapitalno – investiciono održavanje.
4) Svako odugovlačenje izdvajanja Doma zdravlja ide na štetu zdravstvenog stanja stanovništva našeg grada.

Mislim da su ovo dovoljno jasni i opravdani razlozi da se preduzmu hitne mere u pokretanju postupka za izdvajanje Doma zdravlja.

Dr Ljiljana Stojanović, pedijatar, odbornica u Skupštini grada

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply