Dragan Đilas gost na TV Kruševac

Mislim da je pogrešna inicijativa da se ukidaju regionalne televizije, koje moraju da se privatizuju. One su ostale bastion nekog dobrog ukusa, odsustva kiča, šunda, onih najgorih stvari koje imaju televizije sa takozvanim rejtingom, rekao je gostujući na RTK Dragan Đilas, predsednik Demokratske stranke.

Govoreći o Programu Demokratske stranke za izlazak zemlje iz krize, Dragan Đilas predsednik DS i gradonačelnik Beograda je, između ostalog, rakao:

Ako uložimo u prehrambenu industriju, poljoprivredu, energetiku, ako uložimo u 10 do 12 centara Srbije po 50 miliona evra u privredu, mi ćemo napraviti rezultat.

Govoreći o značaju obrazovanja, on je naglasio da zemlju iz krize neće izvući političari, već ljudi koji završavaju fakultete, koji se dalje školuju i postaju doktori nauka, a da je posao političara da omoguće da takvi ljudi dođu na najvažnija mesta.

– Najveća vrednost Demokratske stranke su stručnjaci i ljudi koje imamo. Danas imamo bar još jednog, a i mnogo više novih, pošto je došao Dr Branislav Katančević i njegov tim, znači to je pojačanje za nas. Ideja nam je da pomerimo Srbiju na bolje i nije važno da li imate rejting 13, 15, 17 ili 20, važno je da li vi građanima govorite istinu, da oni to prihvate, glasaju za vas i daju vam šansu da ono što smo Bojan Pajtić i ja, napravili u Vojvodini i Beogradu, napravimo u celoj Srbiji.

Govoreći o decentralizaciji, on je naglasio da nije pristalica federalizacije, jer neodoljivo podseća na mogućnost da neko sutra pokuša da odvoji te delove od Srbije, što se pokazalo na primeru Kosova.

Decentarlizacija podrazumeva decentralizaciju para i moći. Sredstva lokalu, da se zna šta je lokalna, a šta republička nadležnost. Nisu ministri bogovi, oni treba da rade u korist građana. Kada je reč o departizaciji, Đilas je rekao da je važno povući crtu.

Na jednoj strani su partijske funkcije i to su ministri, članovi gradskih veća, gradonačelnici, a na drugoj su funkcije za stručnjake, a to su direktori preduzeća, bolnica, domova zdravlja. Njih čak i ne treba partijske ličnosti da biraju, što znači da i na ta mesta treba postaviti stručnjake.

O budućnosti regionalnih televizija u Srbiji, Dragan Đilas je rekao:

Mislim da je pogrešna inicijativa da se ukidaju regionalne televizije, koje moraju da se privatizuju. One su ostale bastion nekog dobrog ukusa, odsustva kiča, šunda, onih najgorih stvari koje imaju televizije sa takozvanim rejtingom. Novi Zakon o medijima ugasiće i RTK, ali i Studio B. Ne razumem zašto nekom smeta da postoji gradska televizija, koja se finansira delimično iz gradskog budžeta, ali mi tako prihvatimo da prekopiramo nešto iz Evrope ne razmišljajući o standardu, o količini para koju imaju televizije tamo i medija koje imaju ovde lokalne samouprave, a onda kasnije shvatimo da smo pogrešili. Bojim se i ovde da će ta pamet prekasno doći.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply