Demokratska stranka u Kruševcu – saopštenje za javnost

Saopštenje DS Kruševac

Demokratska stranka se obratila javnosti saopštenjem, koje u celosti prenosimo…

Saopštenje DS Kruševac

Povodom ponovljenih, netačnih i uvredljivih izjava gradonačelnika Bratislava Gašića prinuđeni smo da se kao odbornička grupa obratimo javnosti putem saopštenja

Saopštenje

Na konferenciji za medije održanoj 05.02.2013. godine govorili smo o nedoličnom ponašanju gradonačelnika i o programu razvoja grada za 2013. godinu. Ocenili smo pri tom, da je program nerealan, neravnomeran, konfuzan, bez jasnih prioriteta, da nije saglasan sa odlukom o budžetu i kapitalnim projektima, da nisu uvaženi zahtevi i potrebe mesnih zajednica, da se zapošljavanju kao najvećem problemu ne poklanja dovoljno pažnje, da se u zadnjim mesecima povećala nezaposlenost i da su poljoprivreda i ruralni razvoj zaboravljeni.

Govorili smo i o drugim nedostacima i pri tom konstatovali da je gradonačelnik uvredljivim odnosom prema odbornicima i ne uvažavanjem javne rasprave pokazao kakav odnos ima prema građanima i njihovim problemima.

Gradonačelnik je sazvao konferenciju za medije ne da bi razložno i argumentovano govorio o programu razvoja, kome nedostaje više od 2 milijarde dinara, već da bi nas ponovo vređao i optuživao. Javnost se potpuno uverila u istinitost naših izjava o programu razvoja.

Nećemo da komentarišemo ovom prilikom njegov uvredljiv odnos prema nama. Njegove izjave najviše govore o njemu. Mi ćemo nastaviti da radimo posao opozicije javno i sa argumentima.

Zbog toga što smo odgovorna opozicija tražimo od gradonačelnika da umesto optužbi odgovori nama i javnosti:

– Kako misli da obezbedi ogroman nedostatak para i da program učini realnim i ostvarivim?
– Zašto je rekonstrukcija Obilićeve ulice tako važna za grad i investitore i šta će grad tom rekonstrukcijom dobiti, osim što će ulepšati život gradonačelnika?
– Zašto nije u većoj meri uvažio mnogobrojne zahteve i potrebe mesnih zajednica i zašto program nije ravnomeran?
– Zašto nema kupovine zemljišta za industrijsku zonu iako je skupština donela takvu odluku u decembru 2012. godine?
– Zašto nema uređenja građevinskog zemljišta za potrebe potencijanih investitora?
– Zašto je izbrisan projekat „kupalište na Rasini“ iako je skupština grada donela odluku kao kapitalnom projektu u decembru 2012. godine?
– Kako misli da obezbedi 285 miliona dinara za „Aerodrom Rosulje“?
– Kako misli da javna preduzeća o kojima je govorio da su u teškom stanju obezbede dodatnih 110 miliona dinara?
– Kako misli da smanji nezaposlenost, koja se u zadnjih nekoliko meseci povećala?
– Zašto je ukinuo program „pripravnici“, kada je svima jasno da je to itekako potrebno?

Odgovorni gradonačelnik bi nastupio sa argumentima i preuzeo bi odgovornost za realizaciju programa razvoja. Očekujemo i od ovog gradonačelnika da preuzme odgovornost za vođenje grada i da rešava probleme građana, a ne da neprestano menja podatke i optužuje opoziciju.

Zamenik predsednika Odborničke grupe

Dragan Jovanović

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply