Bratislav Gašić kriv zbog zloupotrebe službenog položaja, izrečena mu mera usmenog upozorenja!

bratislav gasic

Mediji: Gašiću samo mera usmenog upozorenja! Odbor Agencije za borbu protiv korupcije utvrdio je da je ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić prekršio zakon i bio u sukobu interesa dok je obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, ali mu je ipak ublažio kaznu sa mere javnog upozorenja na meru usmenog upozorenja, preneo je Blic.

bratislav gasic

 

Kako je naveo taj dnevni list, takva odluka znači da je Odbor Agencije delimično prihvatio žalbu koju je Gašić podneo nakon što je Agencija krajem septembra utvrdila da je bio u sukobu interesa kada je, kao gradonačelnik Kruševca, zaključio ugovore s firmama u vlasništvu svoje supruge i sina.

 

Prema navodima Agencije, Gašić je kao gradonačelnik Kruševca bio u sukobu interesa zbog četiri ugovora.

Dva ugovora sklopio je sa kompanijom ADD Prodakšn (Production) u vlasništvu svoje supruge Irene, i još dva sa kopanijom BNZ-Higijenic u kojoj je jedan od vlasnika njegov sin Vladan.

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply