Borba sa sivom ekonomijom u prevozu putnika

policija

Nedavno formirana Međuresorna radna grupa za suzbijanje sive ekonomije, formirana na inicijativu privrednika i Privredne komore Srbije, krenula je sa konkretnim aktivnostima na terenu.

policija

Na teritoriji Rasinskog okruga Međuresorna radna grupa za suzbijanje sive ekonomije sprovodi predviđenu kontrolu na putnim pravcima od Kruševca prema Vrnjačkoj Banji, Brusu i Aleksandrovcu, kao i na području grada. Reč je o otkrivanju nelegalnih prevoznika koji učestvuju u velikom procentu u prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Efekti dosadašnje kontrole su 14 isključenih vozila, kao i procesuiranje vlasnika o utvrđenim nepravilnostima na terenu i prosleđivanje nadležnim prekršajnim organima. Akcija ima stalni karakter sa akcentom da se gradska inspekcija što pre uključi i efikasnije deluje na ovom području. Tim povodom u Kruševcu je bio načelnik Inspektorata za drumski saobraćaj Ministarstva saobraćaja, Mile Nikitović.

Međuresornu operativnu radnu grupu čine predstavnici Ministarstva saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za bezbednost saobraćaja, Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, nadležnih sudova i inspektorata.

Radna grupa je formirana sa obzirom da je delatnost putničkog prevoza u drumskom saobraćaju u veoma teškom ekonomskom stanju. Eliminisanjem nelegalnog prevoza, odnosno uvođenjem reda u prevoz putnika u drumskom saobraćaju u zakonske okvire, poboljšao bi se položaj i stanje kod onih koji prevoz putnika obavljaju u skladu sa zakonima. Takođe, regulisanjem ove oblasti, očekivano je da i bezbednost takvih učesnika u saobraćaju bude veća. Sa obzirom da je prevoz putnika u drumskom saobraćaju, odnosno stanje vozila kojima se vrši i način prevoza, regulisan propisima, uvođenjem reda u ovoj oblasti, očekuje se i veća tehnička ispravnost vozila, validniji podaci o opterećenju pojedinih linija, veća i kvalitetnija zaštićenost putnika u slučaju saobraćajnih nezgoda i uopšteno kvalitetniji saobraćaj.

Operativna radna grupa krenula je sa radom na terenu početkom ove godine, odnosno tokom prve nedelje januara. Prvog dana sprovođenja kontrole na terenu, odnosno na putevima Zlatiborskog okruga, nadležni organi isključili su iz saobraćaja 15 vozila ( autobusi, kombi i putnička vozila ) kojima je obavljan nelegalan prevoz putnika. Prema prekršiocima su istovremeno preduzete i druge Zakonom predviđene mere.

Siva ekonomija u oblasti prevoza putnika na godišnjem nivou odnosi više od 50 miliona evra. Iako je reč o ogromnom iznosu, Međunarodnoj operativnoj radnoj grupi primarni ciljevi vezani su za uvođenje reda u prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Akcija će biti intenzivna, sprovedena bez prethodnih najava širom Srbije, a posebno u oblastima u kojima je problem nelegalnog prevoza putnika izražen. Kako članovi grupe najavljuju, niko neće biti pošteđen u sinhronizovanom radu na terenu inspektora za saobraćaj i saobraćajne policije, a uz podršku ostalih inspekcija koje učestvuju u ovom dugoročnom, za društvo i bezbednost u saobraćaju važnom projektu – kaže se u saopštenju Međuresorne radne grupe za suzbijanje sive ekonomije.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply