Besplatna banja za siromašne penzionere

penzioneri

Upućen poziv penzionerima sa najnižim primanjima da se do 31. marta jave na konkurs za besplatan desetodnevni boravak u nekoj banji o trošku Republičkog fonda PIO

penzioneri

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je konkurs kojim poziva penzionere da se prijave za besplatan desetodnevni boravak u jednoj od 25 banja. Na rehabilitaciju će otići oko 10.260 starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera svih kategorija, a pravo da se jave na konkurs, koji je otvoren do 31. marta, imaju svi sa penzijama nižim od 23.571 dinara.

– Uslov je i da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina, a za poljoprivrednike i najmanje deset godina ”poljoprivrednog” staža osiguranja – navode u Fondu PIO.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply