Apoteke Kruševac se daju pod koncesiju na 15 godina

Apoteke Kruševac idu pod koncesiju na 15 godina

Ilustracija (Foto: Aleksandar Karanov/shutterstock.com)

Na 23. sednici Skupštine grada Kruševca usvojen je Koncesioni akt za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Kruševca, kojim je predviđeno je dodeljivanje koncesije na 15 godina.

Koncesionar bi koristio 27 nepokretnosti u kojima trenutno posluje Apoteka Kruševac, uz obavezu plaćanja koncesione naknade Gradu Kruševcu, prenosi portal Ekapija.com.
Ova naknada bi predstavljala prihod budžeta Grada i iz tih sredstava se prvenstvno planira obezbeđivanje dela sredstava za isplatu dugovanja Apoteke prema zaposlenima i komercijalnim poveriocima.

Skupština Kruševca usvojila je prošle godine Odluku o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva koje bi trebalo da omogući stabilno snabdevanje stanovništva lekovima i ostalim medicinskim sredstvima i opstanak Apoteke Kruševac.

U obrazloženju te odluke, prenela je Beta, piše da Apoteka Kruševac od 2015. godine ima finansijske probleme nastale zbog nametnutih uslova poslovanja koji su naklonjeni privatnim apotekama, da ne može nadalje da pruža odgovarajuću kvalitetnu farmaceutsku zaštitu, da zaposlenima duguje šest plata, te da mere racionalizacije ni posle sedam meseci nisu dale očekivane rezultate.

Navedeno je da su osim smanjenja broja radnika na minimum svedeni materijalni troškovi, zatvoreno je šest apoteka, ali da prihodi nisu povećani, jer je u Kruševcu od juna otvoreno nekoliko novih privatnih apoteka, a Apoteka Kruševac je, takođe, zbog dugovanja dobavljačima smanjila lager.

Medjutim, nije navedeno šta se dešava sa tužbama protiv bivšeg direktora, koji je najuspešniju apotekarsku ustanovu u Srbiji, doveo do prosjačkig štapa i višemilionskih dugovanja!

Izvor: Ekapija.
Link: https://www.ekapija.com/news/2636955/apoteke-krusevac-idu-pod-koncesiju-na-15-godina
Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply