Za mesto Javnog tužioca u Kruševcu konkurisalo 12 kandidata

Javni tužilac Kruševac

Još se ne zna da li će stručna javnost i novinari moći da prisustvuju predstavljanju programa prijavljenih, što će biti ključan parametar za rang-listu

Javni tužilac Kruševac

 

Na oglas za izbor šefova 85 tužilaštava u Srbiji, među kojima su i Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine, prijavilo se 252 kandidata. Najviše njih javilo se za mesto osnovnog javnog tužioca u Kruševcu – 12 i Mladenovcu – 11.

– Kandidaturu za javnog tužioca u Tužilaštvu za ratne zločine podnelo je devet kandidata, dok je njih sedam konkurisalo za mesto javnog tužioca u Tužilaštvu za organizovani kriminal – navedeno je u pisanim odgovorima koje je Državno veće tužilaca dostavilo „Politici”.

Ne postoji nijedno tužilaštvo u Srbiji za čije rukovodeće mesto niko nije konkurisao. Na naše pitanje da li će izbori za tužioce biti javni ili ne, još nema odgovora.

Predstavnike DVT-a smo pitali da li i na koji način stručna javnost ili zainteresovani mogu da se upoznaju sa radnim biografijama kandidata i uvere se da su najbolji zaista izabrani. U veću su nam odgovorili da će „kao i do sada, postupati u skladu sa pozitivnim pravnim aktima kojima je uređena ova oblast”.

– Javnim tužiocima koji se sada nalaze na funkcijama, mandati ističu 31. decembra. Svi kandidati su podneli kandidature za funkcije čiji mandat traje šest godina. U zavisnosti od kvaliteta kandidata, veće će doneti odgovarajuće odluke bez prejudiciranja – navode iz DVT-a.

Jedino pitanje na koje nam nije odgovoreno jeste da li će novinari moći da prisustvuju predstavljanju programa rada i unapređenja tužilaštva na čijem čelu kandidati pretenduju da se nađu. Taj program jedan je od ključnih parametara na osnovu kojih će biti formirana konačna rang-lista.

Prema nezvaničnim informacijama, DVT je u ponedeljak od svih tužilaštava u Srbiji zatražio da hitno održe kolegijume i predlože članove za komisiju u čijoj nadležnosti će biti izbor novih članova. Prema istim informacijama, iz Republičkog javnog tužilaštva dato je usmeno uputstvo da predsednik ove komisije bude Ljubivoje Đorđević, trenutno vršilac funkcije tužioca Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu i jedan od kandidata za šefa ovog tužilaštva.

– RJT je na isti način predložio da član pomenute komisije bude Nebojša Popović, aktuelni vršilac funkcije tužioca Drugog osnovnog tužilaštva i jedan od kandidata za rukovodeće mesto u Prvom i Drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Na kolegijumima koji su održani po nalogu DVT, bilo je tužilaca koji su se usprotivili ovakvom načinu predlaganja, ali su šefovi tužilaštava koji su ujedno i kandidati za neku od javnotužilačkih funkcija i koji su vodili ove sastanke, insistirali na ovim kandidatima – navodi „Politikin” sagovornik.

Predstavnici Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, obratili su se juče delegaciji Evropske unije u Srbiji, Savetu Evrope, DVT-u i OEBS-u dopisom u kojem su detaljno analizirali postupak izbora za zamenike viših tužilaca u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Nišu, Pirotu, Šapcu i Užicu. U pomenutoj analizi, posebna pažnja posvećena je analizi primene Pravilnika DVT-a o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačkih funkcija. Predstavnici ovog strukovnog udruženja upozoravaju da subjektivni kriterijumi prilikom izbora na javnotužilačku funkciju odnose prevagu nad objektivnim.

– U slučaju da kandidati po objektivnim kriterijumima imaju identičan kvalitet, a što se pokazalo u 98,07 odsto slučajeva kandidata za zamenike viših tužilaštava, odluku o tome koji će kandidat biti predložen za funkciju pravilnik prepušta utisku koji u njemu steknu tri člana DVT – navodi se, između ostalog, u ovoj analizi. Oni predlažu da predstavnici delegacije EU u našoj zemlji izvrše analizu postupka za izbor zamenika viših javnih tužilaca.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply