Uspešno polugođe FAM-a

Bez dinara državnih subvencija ovo kruševačko preduzeće, posle sloma u privatizaciji, beleži rast proizvodnje i izvozi trećinu robe

Preduzeće FAM – Kruševac i ove godine, na osnovu šestomesečnih rezultata, pokazuje da je uspešno kao retko koje sa spiska od 163 preduzeća u restrukturiranju, na koji je dospelo posle pogubne privatizacije i utapanja u sistem NIBENS grupe Mila Đuraškovića. Polugodišnji izveštaj pokazuje da je 209 radnika proizvelo 3.400 tona motornih ulja, maziva i drugih derivata od nafte, a prodalo 3.468,4 tone, što je za oko dva odsto više u odnosu na plan i za osam procenata više u odnosu na isti period lane.

Ostvarenje fizičkog obima proizvodnje i realizacije prate i odgovarajući finansijski efekti. Prema rečima finansijskog direktora Miloja Petrovića, poslovni prihod za šest meseci 2014. iznosi 723,615 miliona dinara. Ako se zna da su poslovni rashodi u tom periodu 719,559 miliona, jasno je da ostvarena dobit iznosi 4,056 miliona. Možda u apsolutnom iznosu taj rezultat nije impresivan, ali ako se zna da je FAM služio za jemstvo i podizanje višemilionskih kredita (u evrima) članicama NIBENS grupe, zbog čega je uništen u finansijskom smislu, postignuti rezultat je više nego zadovoljavajući.

Generalni direktor Vladica Petrović kaže da je jako važno što FAM i posle svega, a sada i u uslovima izuzetno jake konkurencije, uspeva da ostane lider na tržištu. Izvozi oko trećinu proizvedene robe, izmiruje sve svoje obaveze prema državi i poslovnim partnerima i isplaćuje zarade, čiji je prosek 64.310,00 dinara u neto iznosu. Istina, treba znati da od 209 zaposlenih čak 86 ima visoku ili višu stručnu spremu.

– Mi smo ovih dana u situaciji da planiramo radnu snagu za proizvodnju antifriza, čija sezona dolazi, i konstatujemo da nemamo dovoljno proizvodnih radnika. Zbog toga smo odlučili da obučimo potreban broj zaposlenih u administraciji, koji će naredne sedmice privremeno ući u proizvodne pogone. Niko se tome ne protivi, jer svi znaju da je izvršenje ugovorenih količina svetinja za sve nas. Na dobar rezultat, pored motivisanosti, utiče i tehničko-tehnološka disciplina i striktno poštovanje evropskih standarda. Motorna ulja i maziva, sa našom robnom markom „feniks”, izvozimo u Sloveniju, Bugarsku, Rumuniju, Irsku, Češku i u zemlje u okruženju Srbije. Javili smo se i na tender Ministarstva odbrane za snabdevanje Vojske Srbije, pa tender za Kolubaru, EPS i još nekih značajnih poslovnih partnera, verujući da ćemo uspeti, jer na zalihama imamo sirovina u vrednosti većoj od sedamstotina miliona dinara– ističe Petrović.

Ipak, kako se bliži kraj procesa restrukturiranja i ovde strahuju zbog posledica „boravka” u NIBENS grupi. Protiv te grupacije i Mila Đuraškovića podnet je odštetni zahtev pred Specijalnim sudom od 55 miliona evra (u dinarskoj protivvrednosti), a ovih dana pripremljen je i zahtev od 20 miliona evra zbog novih obaveza, nastalih na osnovu potraživanja kamata i drugih troškova od strane banaka koje FAM nije stvorio, već NIBENS grupa. Zato u FAM-u priželjkuju da se proces suđenja Milu Đuraškoviću okonča što pre, kao bitan uslov za oslobađanje višemilionskih dugova (u evrima) u koje su upali bez sopstvene krivice.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply