Uslovi za prijem poreskog inspektora, jedan potreban u Kruševcu!

Dragana Markovic, direktorka Poreske uprave

SAZNAJEMO Ovo su uslovi za prijem novih PORESKIH INSPEKTORA

Dragana Markovic, direktorka Poreske uprave

 

Poreska uprava odlučila je da se „pojača“ sa 100 poreskih inspektora širom Srbije. Prema tekstu konkursa u koji je „Blic“ imao uvid, a koji će biti objavljen sredinom nedelje, raspon plata ovih državnih službenika, koji će biti raspoređeni na ukupno 68 pozicija, je od 38.000 do 59.000, a uslovi za ovo stabilno i poželjno „državno uhlebljenje“ su obimni i konkretni.

 

Za sva radna mesta u Poreskoj upravi zahteva „iskustvo u struci“ – od godinu do sedam godina, a po obrazovanju kandidati bi trebalo da budu pravnici ili ekonomisti.

Svi veći gradovi u Srbiji biće obuhvaćeni konkursom, a najviše inspektora biće raspoređeno u Beogradu – 41. Slede Novi Sad sa devet, Niš sa četiri i Kragujevac sa tri, dok će se u gradovima poput Kruševca, Užica, Sombora, Leskovca, Jagodine, Sremske Mitrovice, Lazarevca i Pančeva naći mesto za po jednog novog inspektora.

Foto: Poreska Uprava / Promo Dragana Markovic, direktorka Poreske uprave

Prema najavama direktorke poreske uprave Srbije Dragane Marković, tokom ove nedelje trebalo bi da bude objavljen konkurs za prijem 100 poreskih inspektora u službu, čime će, prema njenim rečima, biti smanjena prosečna starost zaposlenih koja sada iznosi 56 godina.

Najkraći staž, od samo godinu dana, zahteva se od kandidata za mesto mlađeg poreskog inspektora na analitičko-poreskim poslovima kancelarijske kontrole, dok se od viših inspektora poreske policije očekuje najmanje sedmogodišnje iskustvo u struci.

Radna mesta predviđaju pozicije viših inspektora, inspektora, i mlađih inspektora i to na poslovima terenske i kancelarijske kontrole kao i na analitičko-poreskim poslovima i poslovima naplate.

Uslovi za višeg inspektora poreske policije

– Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova (četiri godine studiranja)

– Položen državni stručni ispit

– Radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina

– Osposobljenost za rad na računaru

Osim ovih uslova, kandidati moraju da prođu i proveru znanja zakonskih propisa kao što su Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava, Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku.

Opis posla višeg inspektora poreske policije

– Preduzimanje operativnih mera i radnji na otkrivanju složenijih poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca

– Vršenje uvida u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju

– Pozivanje lica u svojstvu građanina ili osumnjičenog

– Obavljanje razgovore sa poreskim obveznicima i drugim licima u cilju prikupljanja obaveštenja o krivičnim delima i izvršiocima

– Saradnja sa organima unutrašnjih poslova i drugim organima nadležnim za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, saradnja tužilaštvima i postupanje po nalozima sudova

– Sačinjavanje krivičnih prijava koje se podnose nadležnim tužilaštvima

Opis posla mlađeg inspektora

– Obavlja najjednostavnije poslove terenske kontrole javnih prihoda kod pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica

– Poslove kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa

– Poslove kontrole uslova za dodeljivanje PIB-a

– Poslove kontrole otpreme akciznih proizvoda, fiskalizaciju kasa i stolova za igre na sreću,

– Učestvuje u popisu robe kod poreskih obveznika

– Izrađuje zapisnike i nacrte rešenja o izvršenoj kontroli

– Odgovoran je za tačno i blagovremeno ažuriranje podataka o kontroli u aplikaciji terenske kontrole

– Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka

Obuka i usavršavanje

U Poreskoj upravi kažu da će za svima koji budu izabrani biti omogućeno usavršavanje kroz obuku.

– Svim poreskim inspektorima je omogućeno da se usavršavaju kroz stalne interne i eksterne obuke. Na konkursu za prijem poreskih inspektora mogu se prijaviti kandidati koji su stekli visoko obrazovanje uglavnom iz pravne ili ekonomske struke sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana do najmanje sedam godina u struci, što zavisi od radnog mesta za koje konkurišu – kažu u upravi.

Raspon osnovnih neto plata za poreske službenike, navode u upravi, kretaće se od 38.000 do 59.000 dinara u zavisnosti od zvanja, odnosno radnog mesta i potrebnog iskustva.

Izvor: Blic.rs

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply