Uporedno merenje buke u našem gradu u narednom periodu

merenje_buke

Zavod za javno zdravlje u Kruševcu, organizovao je međulaboratorijsko uporedno merenje buke u životnoj sredini na tri merna mesta u gradu

merenje_buke

Merenje se organizuje u cilju upoređivanja laboratorija, otkrivanja eventualnih grešaka u radu, procene nesigurnosti rezultata i dokazivanja kompetentnosti rada“ , kaže direktorka kruševačkog Zavoda dr Tatjana Simović, dodajući da ova instutucija koja se bavi unapređenjem kvaliteta životne sredine želi da unapredi načine i postupke u radu, kako bi se dobili validniji podaci za javnost. „Svake godine imamo sve veći broj učesnika, što potvrđuje kvalitet rada i poverenje koje ima naša kuća„, sa zadovoljstvom je konstatovala direktorka Simović.

Zavod za javno zdravlje u Kruševcu očekuje, da će do kraja godine dobiti međunarodnu akreditaciju za međulaboratorijska hemijska ispitivanja vode i merenja nivoa buke„, naglašava rukovodilac za kvalitet u ovoj kruševačkoj ustanovi, Nenad Kostić i nastavlja:“Ovo je treće merenje u našoj organizaciji. Ove godine, prisutno je 15 laboratorija iz Srbije i tri iz Bosne i Hercegovine, a prošle godine smo imali i dva učesnika iz Makedonije, što ukazuje da se broj interesenata proširuje, i nadamo se da će tako biti i ubuduće„.

Jedna od gostujućih laboratorija, po prvi put je i “ Zagrebinspekt“ iz Mostara za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu, a o sličnostima i razlikama u metodama rada u Bosni i Hercegovini i Srbiji, direktor Sandro Zovko :“ Što se tiče načina rada, u svim zemljama u okruženju radi se po istim metodama po međunarodno priznatim normama , što daje mogućnost da se mogu porediti rezultati i da možemo imati kvalitetne zaključke sa merenja„.

Nivo buke meren je na na Slobodištu i na Jasičkom putu. U skladu sa rezultatima koji će se obrađivati naredne dve nedelje, rangiraće se kvalitet laboratorija.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply