Upis djaka prvaka u prvi razred osnovne škole

POCELA SKOLSKA GODINA

U Srbiji je danas počeo upis dece u prvi razred osnovne škole, a za sada se ne zna koliko će učitelja i nastavnika u novoj školskoj godini biti proglašeno za tehnološki višak zbog toga što imamo sve manje đaka.

POCELA SKOLSKA GODINA

Prema procenama Ministarstva prosvete u septembru će u školu poći oko 71.500 mališana. Prošle godine bilo je oko 73.000 prvaka.
U školu kreću deca rođena od 1. marta 2006. do kraja februara 2007. godine.

Od dokumenata potreban je izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i potvrda da je dete pohađalo pripremni predškolski program.

Zvanično, upisni rok traje do kraja maja, ali postoji mogućnost da roditelji upišu decu i kad školska godina počne, u septembru, ako zbog opravdanih razloga to nisu učinili ranije.
Deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije.

Mališane testiraju školski psiholozi i pedagozi, a moraju da obave i sistematski pregled kod pedijatra, specijaliste za ORL, očnog lekara i logopeda.
Za decu sa motoričkim i čulnim smetnjama škola donosi individualni obrazovni plan. Postoji mogućnost da dete ranije krene u školu, sa šest do šest i po godina, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Takođe, ako dete starije od sedam i po godina, zbog bolesti ili drugih razloga, nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.
Škola je dužna da upiše svako dete sa svog područja, ali na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole, dete može pohađati i školu kojoj teritorijalno ne pripada.

 

Upis predškolaca za tri nedelje

Za tri nedelje, 22. aprila, u kruševačkoj Predškolskoj ustanovi „Nata Veljković“ počinje upis dece u obavezni pripremni predškolski program. Upis će trajati do 31. maja a obuhvatiće decu rođenu od 1. marta 2007. do 1. marta 2008. godine. Za decu koja već pohađaju vrtić upis je kod glavnog vaspitača a na seoskom području kod vaspitača grupe dok se dokumentacija za decu koja se prvi put upisuju vrtić predaje u upravi Predškolske ustanove „Nata Veljković“ u vrtiću „Neven“. Dokumenta koja su roditelji u obavezi da dostave vaspitačima i stručnoj službi prilkom upisa su izvod iz matične knjige rođenih za dete i lekarsko uverenje lekara, isključivo iz Dečjeg dispanzera.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply