Univerzitet u Kruševcu – sačinjen elaborat o opravdanosti

univerzitet

Danas je održan sastanak Komisije za izradu Elaborata o opravdanosti osnivanja Visokoškolske ustanove u Kruševcu, sa gradonačelnikom Bratislavom Gašićem i zamenikom gradonačelnika Sinišom Maksimovićem. Dogovoreno je da se Elaborat uputi Gradskom veću na razmatranje.

univerzitet

Zadatak Komisije obrazovane na Gradskom veću bio je da izradi Elaborat o opravdanosti osnivanja Visokoškolske ustanove u Kruševcu i pokrene inicijativu za njeno osnivanje. Danas su članovi u sastavu prof. dr Dragan Popović, (predsednik ) prof. dr Slobodan Kerkez, prof. dr Božidar Milošević i dr Zoran Lugić dostavili traženi Elaborat Gradonačelniku i zameniku Gradonačelnika.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju predviđeno je da Visokoškolska ustanova ima status Univerziteta ako ostvaruje akademske studijske programe na svim nivoima studija u okviru najmanje tri polja i tri oblasti.

Univerzitet u Kruševcu bi se ostvarivao u sledećim poljima: društveno-humanističke nauke, prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke nauke.

Danas je u razgovoru sa Gradonačelnikom i zamenikom Gradonačelnika odlučeno da se ovaj Elaborat uputi Gradskom veću, nakon čega bi ga usvajali odbornici Skupštine.

Konačnu Odluku o osnivanju donosi Vlada Republike Srbije.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply