U Osnovnu školu Vuk Karadžić idu i odrasli nepismeni sugrađani

Vuk Karadzic

Osnovna škola „Vuk Kardžić“ u Kruševcu jedina je u Rasinskom okrugu u kojoj se obrazuju i odrasla lica, uzrasta od 14 do 55 godina . Interesovanje za sticanjem osnovnog obrazovanja je veliko, a do diplome svršenog osnovca dolazi se nakon tri ciklusa, ističe direktor škole Dragomir Aleksić.

Vuk Karadzic

 

Najveći broj polaznika su pripadnici romske nacionalnosti, kojima u savlađivanju gradiva pomaže pedagoški asistent.

 

– Do doplime svršenog osnovca dolazi se nakon tri ciklusa. Prvi je do četvrtog razreda, drugi je peti i šesti, a treći sedmi i osmi razred. Treutno je 55 polaznika u sva tri ciklusa koji uče po novom programu , kao i 30 polaznika koji rade po starom programu, kaže Aleksić.

Škola ima saradnju sa Centrom za socijalni rad i Nacionalnom službom za zapošljavanje, a sve informacije o mogućnostima besplatnog školovanja odraslih mogu se dobiti i u samoj školi.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply