Teleasistencija – potpisan memorandum o razumevanju za pomoć starijim sugrađanima

Pomoć za stara lica

Danas je potpisan Memorandum o razumevanju između Grada Kruševca i kompanije „Asistel“, o podršci pružanju usluga Teleasistencije, korisnicima koje je odabrao i označio Grad Kruševac preko Centra za socijalni rad. Na osnovu donacije obezbeđene od strane kompanije „Henkel“, Asistel će pružiti usluge Teleasistencije za potrebe 25 korisnika.

Pomoć za stara lica

Cilj ove saradnje je da se korisnicima, osobama u trećem dobu koje žive same i osobama sa invaliditetom sa teritorije Grada Kruševca njih dvadeset pet, prema listi dobijenih od nadležnih institucija grada, pruži usluga Teleasistencije u periodu od godinu dana.

Pod uslugom Teleasistencije podrazumeva se stalna usluga, 24 časa dnevno, 365 dana godišnje, koja se pruža putem telefonske linije i specijalne alarmne opreme instalirane u kući korisnika, kroz neograničen broj poziva koji za cilj imaju svakodnevni razgovor, smirivanje korisnika, davanje saveta i davanje potrebnih informacija, kao i povezivanje sa potrebnim servisima, uslugama i ostalim sredstvima radi zadovoljavanja potrebe korisnika.

Strane potpisnice MOR-a će kroz usluge Teleasistencije omogućiti efikasniju dostupnost sredstava korisnicima u pružanju usluga hitne medicinske službe, policijske i vatrogasne službe, kao i svih ostalih hitnih službi, što će unaprediti kvalitet života ove grupe korisnika i uticati na podizanje društvene svesti o problemima koji su u vezi sa osobama u trećem dobu i osobama sa invaliditetom sa teritorije Grada Kruševca.

Donacija „Henkela“ će omogućiti da 25 korisnika koje je odabrao i označio Grad Kruševac koriste besplatno uslugu Teleasistencije u trajanju od 12 meseci.

Po isteku donacije posle 12 meseci Grad Kruševac se obavezuje da će izraditi projekat kojim će se obezbediti održivost projekta i nastavak pružanja usluge Teleasistencije za isti ili veći broj starih lica koja žive sama.

Memorandum o razumevanju potpisao je u ime Grada zamenik gradonačelnika Siniša Maksimović, a u ime kompanije „Asistel“ direktor Slobodan Mihajlović. Prisustvovale su i pomoćnik gradonačelnika Slobodanka Miladinović i direktor Centra za socijalni rad Slađana Čabrić.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply