Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za prva dva meseca 2013. godine

Fabrika-guma-Krusevac

U prva dva meseca privreda Rasinskog okruga ostvarila je ukupnu spoljnotrgovinsku razmenu od 53 miliona dolara, što je za oko 5,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Da podsetimo početkom prošle  godine zabeležen je pad robne razmene za oko 25 odsto.

Fabrika-guma-Krusevac

Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 105 odsto, dok je na nivou Republike oko 60 procenata i u ovom periodu zabeležen je spoljnotrgovinski suficit od milion i 300 hiljada dolara. Najznačajnije izvozne desetinacije su Ruska federacija, Velika Britanija i Bosna i Hercegovna, a najviše se uvozilo iz Kine, Velike Britanije i Nemačke. Po obimu spoljnotrgovinske razmene, lidersku poziciju, zauzela je kompanija „KUPER TAJER“, slede je Aleksandrovačka „Vino Župa“ i „Trajal“ korporacija. Kruševačka privreda, prema podacima Regionalne privredne komore, učestvuje u izvozu Okruga sa 60, a u uvozu sa 80 odsto ukupne realizacije.

Ukoliko su podaci o rastu spoljnotrgovinske razmene dovoljno pouzdan indikator da bi se definisali osnovni trendovi ,tada se može reći i da privreda Rasinskog okruga, nakon jednogodišnjeg zastoja, lagano izlazi iz recesije. Istine radi nisu u pitanju spekakularni rezultati, u prva dva mesesa statistika beleži za oko pet odsto veći obim spoljnotrgovinske razmene ali i to je svakako značajn pomak imajući u vidu šta se dešavalo lane, kada su se ovdašanja preduzeća suočila sa preko 20 odsto manjom tražnjom.

Na izvozničkoj listi u odnosu na prošlogodišnju tabelu, bitnih promena nema. Najznačajnija izvozna desetinacija je i dalje Ruska federacija, novo ime je Velika Britanija koja se probila na dugo mesto a slede je Bosna i Hercegovna, Nemačka i Turska. Sa uvozničkom tabelom međutim, sasvim drugačije stvari stoje. Najviše se ove godine uvozi iz Kine, i na ovoj tabeli Velika Britanija je druga dok je prošlogodišnji lider, Nemačka pala na treće mesto .

I tabela preduzeća sa najvećim obimom spoljnotrgovinske razmene u okrugu nije više ista. Najveći obim beleži kompanija koja radi u Kruševcu KUPER TAJER, slede je aleksandrovačka Vino Župa i Trajal korporacija. Da podstimo prošle godine sa najvećim obimom razmene bila je Henkel Merima, koja je u međuvremenu sedište firme prebacila u Beograd dok kompanije Kuper u statističkom pregledu, nije ni bilo.

Prema podacima Regionalne privredne komore, Kruševac učestvuje u izvozu Okruga sa 60 a u uvozu sa 80 odsto ukupne realizacije. Kruševac dakle beleži deficit dok sve ostale opštine Rasinskog okruga posluju sa suficitom. Najveći je u opštini Trstenik u kojoj je izvoz duplo veći od uvoza, a najskromniji u Varvarinu.

Ostaje još pitanje mogu li se trendovi iz prava meseca ove godine mogu održati u periodu koji sledi. Za definitivni odgovor neophodne su naravno detaljne analize ali i površni pogled na statistički pregled privrednih kretanja u Rasinskom okrugu, u najkraćem, unosi optimističku notu. Jer podaci kažu, za razliku od republičkog proseka gde je evidentiran pad, industrijska proizvodnja u Rasinskom okrugu ima rast od preko šest odsto. A time je bez sumnje ispunjen prvi uslov za nastavak još šire robne razmene sa svetom.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply