Raspisan tender za izgradnju podzemne garaže u centru Kruševca, na Trgu kosovskih junaka – odabranom partneru koncesija za upravljanje na 50 godina

Raspisan tender za gradnju podzemne garaže na kruševačkom Trgu kosovskih junaka – Budućem partneru koncesija za upravljanje na 50 godina

Na kruševačkom Trgu kosovskih junaka, koji se trenutno rekonstruiše, biće izgrađena i podzemna garaža između zgrada „Lamele“, Suda i „Kocke“, a Grad Kruševac raspisao je javni poziv za davanje koncesije za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje. Koncesija se daje na period od 50 godina.

Gradnja obuhvata izgradnju objekta javne podzemne garaže i priključcima na javnu mrežu komunalne infrastrukture sa dvema rampama kojima se obezbeđuje ulaz, odnosno izlaz za motorna vozila, sa najmanje dva pešačka ulaza/izlaza na nivo Trga kosovskih junaka i dodatno pešačku vezu putem liftova sa komercijalnim objektom „Kocka“, kao velikim generatorom potrebe za parkiranjem.
Maksimalan broj parking mesta je 220.
Grad Kruševac će obezbediti gradsko građevinsko zemljište za realizaciju ovog projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije.
Kako se navodi u pozivu, budući koncesionar ima pravo da odredi cenu korišćenja parking-mesta cenovnikom u skladu sa važećim propisima, pri čemu je garantovana minimalna cena korišćenja parking mesta 40 bez PDV po parking mestu.
Rok za podnošenje ponuda je 21. oktobar 2020. godine, a detaljnije pogledajte OVDE.
Izvor: Ekapija.com
Link: https://www.ekapija.com/news/3030312/raspisan-tender-za-gradnju-podzemne-garaze-na-krusevackom-trgu-kosovskih-junaka-buducem
Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply