Raspisan tender za drugu fazu radova na Aerodromu Rosulje, tender za izgradnju hangara

Aerodrom Rosulje dobiće novi hangar – Raspisan tender za drugu fazu radova

(Foto: YouTube/screenshot)

Aerodromi Srbije rapisali su tender za drugu fazu izgradnje hangara za održavanje i garažiranje letelica na Aerodromu Rosulje kod Kruševca. Radovi se ugovoraju po sistemu „ključ u ruke“.

Planirani objekat, bruto površine 614 m2, sadržaće hangar za parkiranje letelica i prateće prostorije u hangaru, radionicu i kancelariju.

Temeljenje, noseći elementi kao i krovna konstrukcija su već izvedeni u prvoj fazi izgradnje hangara, za koju je bio zadužen Građing iz Aleksandrovca.

Drugom fazom, predviđena je: izgradnja spoljnih i unutrašnjih zidova, pokrivanje krova i poda, te postavljanje elektroinstalacija, instalacija vodovoda, hidrantske mreže, kao i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda i postavljanje sistema za dojavu požara.

Kako je Grad Kruševac nedavno saopštio, novi aerodrom imaće dve poletno-sletne staze dužine 1.300 i 800 metara, a njihovim završetkom, aerodrom će dobiti kodnu oznaku 2B, što označava upotrebu aviona sa rasponom krila od 15 do 24 metra.

U početku, aerodrom će imati sportsku namenu, dok će kasnije uz adekvatno ulaganje, biti stvoreni uslovi i za saobraćaj privrednih, poljoprivrednih i turističkih aviona.

Podsetimo, potpisivanjem ugovora u Vladi Republike Srbije 10. januara, vlasništvo nad aerodromima Ponikve i Rosulje je preneto sa lokalnih samouprava Užica i Kruševca na preduzeće Aerodromi Srbije.
Rok za izvođenje radova koji su predmet javne nabavke ne može biti duži od 60 dana od dana uvođenje izabranog ponuđača u posao.
Rok za podnošenje ponuda je 15. maj godine do 12 sati. Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana po isteku roka za podnošenje ponuda sa početkom u 12:30 u prostorijama Aerodroma Srbije u Nišu.
Izvor: https://www.ekapija.com/news/2838261/aerodrom-rosulje-dobice-novi-hangar-raspisan-tender-za-drugu-fazu-radova
Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply