Propusti koje je načinila škola Nada Popović nisu uticali na nesreću koja se dogodila u Soko Banji

srb-1-sokobanja-srusio-se-ringisp_620x0

Prosvetna inspekcija Kruševca utvrdila da je u OŠ „Nada Popović“ bilo propusta u organizaciji nastave u prirodi prilikom koje su deca povređena na ringišpilu.

srb-1-sokobanja-srusio-se-ringisp_620x0

U godišnjem planu rada škole za školsku 2012/2013. godinu nisu dati programski sadržaji nastave u prirodi, već samo njen plan za djake prvog razreda, rekla je prosvetni inspektor Ljiljana Radulac Đorić, navodeći da plan podrazumeva samo određivanje mesta i vremena, ali ne i sadržaja.

Takođe, odeljenska i stručna veća škole nisu predložila program nastave u prirodi koji je trebalo da dostave nastavničkom veću na analizu.

Nastava u prirodi organizovana je tako što nije ispunjen uslov propisan Pravilnikom da se može organizovati, uz pismenu saglasnost roditelja, za najmanje dve trećine učenika odeljenja, u četiri od ukupno šest odeljenja prvog razreda„, navela je ona kao jedan od propusta.

Radulac Đorić dodaje da je direktoru škole, na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i na osnovu Uputstva za realizaciju ekskurzije i nastave u prirodi, naložena mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Sadržaj i realizacija programa nastave u prirodi za učenike prvog razreda u Sokobanji biće predmet nadzora savetnika školske uprave u Kruševcu, a rezultati nadzora će biti poznati sutra.

 

Propisi

Sadržaji nastave u prirodi se ostvaruju na osnovu nastavnog plana i programa i školskog programa i sastavni su deo godišnjeg plana rada škole. Odeljenska, razredna i stručna veća predlažu program nastave u prirodi i dostavljaju ga nastavničkom veću na razmatranje i usvajanje. Nastava u prirodi može da se izvede ako je savet roditelja dao saglasnost na njen program i organizaciju, propisano je Uputstvom za realizaciju ekskurzije i nastave u prirodi u osnovnoj školi, koje je donelo Ministarstvo prosvete.

 

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply