Prevod sporazuma izmedju Srbije i Kosova

sporazum

Sporazum o načelima za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, koji je danas parafiran u Briselu, sastoji se od sledećih 15 tačaka

sporazum

1. Biće uspostavljena zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu. Ta zajednica će biti otvorena za članstvo za bilo koju opštinu pod uslovom da se članovi slažu.

2. Zajednica srpskih opština će biti stvorena statutom. Njen raspad može se dogoditi isključivo odlukom opština koje u njoj sudeluju. Pravne garancije nalaze se u odgovarajućem zakonu i ustavnom zakonu (uključujući i pravilo o dvotrećinskoj većini).

3. Strukture Zajednice biće uspostavljene na istim principima kao postojeći statut zajednice kosovskih opština, na primer:predsednik, potpredsednik, skupština, Savet.

4. U skladu sa ovlašćenjima dodeljenim od strane Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i kosovskog zakona, opštine koje sudeluju imaće pravo da sarađuju u kolektivnom ostvarivanju svojih prava putem Zajednice. Zajednica će imati potpuni nadzor nad domenima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja.

5. Zajednica će primenjivati i druga dodatna ovlašćenja koja joj može dodeliti centralna vlast.

6. Zajednica će imati predstavničku ulogu pred centralnom vlašću i u tu svrhu mesto u savetodavnom veću zajednica. Kako bi ta uloga bila ostvarena, predviđena je funkcija nadzora.

7. Postojaće jedna policijska snaga na Kosovu pod nazivom Kosovska policija. Svi policajci na severu Kosova biće integrisani u okvir Kosovske policije. Plate će isplaćivati isključivo KP.

8. Pripadnicima ostalih srpskih bezbednosnih struktura biće ponuđeno odgovarajuće mesto u kosovskim strukturama.

9. Postojaće regionalni policijski zapovednik za četiri severne općine s većinskim srpskim stanovništvom (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić). Zapovednik tog regiona biće kosovski Srbin predložen od Ministarstva unutrašnjih poslova sa liste koju će predati četiri predsednika u ime Zajednice. (Postojaće još jedan regionalni zapovednik za opštine Južna Mitrovica, Srbica i Vučitrn). Regionalni zapovednik četiri opštine na severu sarađivaće ss ostalim regionalnim zapovednicima.

10. Pravosudne vlasti će biti integrisane i radiće u okviru pravnog okvira Kosova. Apelacioni sud u Prištini uspostaviće panel sastavljen od većine sudaca iz redova kosovskih Srba, koji će se baviti svim opštinama gde su Srbi većinsko stanovništvo.Odeljenje tog Apelacionog suda, sastavljeno od administativnog osoblja i sudija, biće trajno smešteno u Severnoj Mitrovici (Okružni sud Mitrovice). Svako radno telo navedenog Odeljenja biće sastavljeno većinom od sudija iz redova kosovskih Srba. Odgovarajuće sudije sudiće zavisno od prirode slučaja u koji su uključene.

11. U opštinama na severu biće organizovani opštinski izbori u toku 2013. uz posredovanje OEBS-a u skladu sa kosovskim zakonima i međunarodnim standardima.

12. Plan implementacije ovog sporazuma, uključujući vremenski okvir, biće napravljen do 26.aprila. U primeni ovog sporazuma biće razmotren princip transparentnog finansiranja.

13. Dve strane će intenzivirati diskusije o energetici i telekomunikacijama i okončati ih do 16.juna.

14. Dogovoreno je da nijedna strana neće blokirati niti podsticati druge da blokiraju drugu stranu na njenom putu ka EU.

15. Dve strane će uspostaviti odbor za primenu ovog sporazuma uz posredovanje EU.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply