Postignut dogovor sa poveriocima, FAM ne ide u stečaj!

FAM Kruševac

FAM se dogovorio sa poveriocima, nema stečaja – Fabrika maziva FAM Kruševac preživela je dan D u Privrednom sudu u Kraljevu, koji je, uz saglasnost poverilaca, prihvatio unapred pripremljen plan reorganizacije. To znači da preduzeće koje slovi za lidera u oblasti proizvodnje motornih ulja i maziva na domaćem tržištu neće ići u stečaj, već da ima novi početak.

 

FAM Kruševac

 

Prema postignutom dogovoru, FAM će oko 18 miliona evra otplatiti poveriocima, pretežno bankama, u roku od deset godina, s tim što će imati grejs-period od dve godine. Država Srbija, gotovo stopostotni vlasnik ovog preduzeća, odrekla se svojih potraživanja, na osnovu zaključka Vlade RS. Po tom osnovu su bez svojih potraživanja ostali i tzv. neobezbeđeni poverioci.

 

Poverioci su prihvatili dokaze FAM-a o mogućnosti finansijske konsolidacije i profitabilnog poslovanja, kakvo je pokazano u poslednjih pet godina, kada su izmirivane sve obaveze iz tekuće reprodukcije, a u državnu kasu, uključujući i lokalnu samoupravu, uplaćeno više više od deset miliona evra za poslednje četiri godine, po osnovu poreza, doprinosa i drugih davanja u periodu posle raskida privatizacije sa „Nibens grupom” Mila Đuraškovića. Kruševačko preduzeće u tom periodu nije koristilo nijedan dinar pomoći iz državnog budžeta.

Izvor: Politika.rs

Link: http://www.politika.rs/sr/clanak/355925/FAM-se-dogovorio-sa-poveriocima-nema-stecaja

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply