Poslodavcima kraj aprila zadnji rok za prijavu staža zaposlenima

eko-poslodavci

Za poslodavce u Srbiji 30. april je krajnji zakonski rok za dostavu prijava podataka o stažu i zaradama za 2012. godinu za zaposlene i osnivače koji su u radnom odnosu u svom preduzeću.

eko-poslodavci

Prijave se mogu podneti u filijalama, odnosno službama i ispostavama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) prema sedištu poslodavca, a nepoštovanje roka smatra se prekršajem za koji su predviđene novčane kazne od 10.000 do 800.000 dinara za poslodavca, a od 2.500 do 50.000 za odgovorno lice, saopštio je PIO fond.

Iz Fonda kažu da budući da je neažurnost poslodavaca osnovni razlog zbog kojeg kasne rešenja o penzionisanju, PIO će, po isteku zakonskog roka, protiv njih podnositi prekršajne prijave.

Takođe, preliminarnu kontrolu prijava, s podacima o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini, poslodavci mogu izvršiti elektronskim putem, odnosno preko internet sajta Fonda.

U postupku preliminarne kontrole prijave sistem automatski proverava podatke i ukazuje na greške, tako da nakon toga poslodavac može da bude siguran da su pripremljeni obrasci ispravni, i da neće biti vraćen sa šaltera Fonda kada ih dostavi u štampanoj formi ili na disketi.

Na ovaj način poslodavac može samo jednim dolaskom da završi svoje godišnje obaveze prema Fondu, koje se tiču dostave podataka o uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply