Poboljšati uslove života štićenika

Foto: Beta, arhiva

Ministar Aleksandar Vulin ocenio je danas da treba poboljšati uslove života štićenika u ustanovama za smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju.

Foto: Beta, arhiva

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je dodao i da je to dug proces koji zahteva angažovanje celog društva – od države do porodica.

Komentarišući izjavu ombudsmana Saše Jankovića da je potrebno izmestiti većinu korisnika Doma za decu ometenu u razvoju u Veterniku, Vulin je rekao da poštuje i uvažava njegovo mišljenje, ali da „treba ući u suštinu materije da bi se na odgovarajući način davale izjave“.

Vulin je rekao da je u domu smešteno oko 500 štićenika sa smetnjama u razvoju i da bi za njihovo izmeštanje iz institucija bila potrebna potpuna podrška porodica i lokalnih samouprava.

„Bojim se da to nije svaki put moguće, jer bi u tom slučaju sve lokalne samouprave morale da imaju isti pristup, organizaciju i usluge, pa bismo u svakoj opštini morali da imamo dnevni centar za ometene u razvoju, što nažalost nemamo, a to nije u nadležnosti ministarstva koje ja vodim“, rekao je Vulin novinarima, prilikom posete Domu za decu i omladinu „Jefimija“ u Kruševcu.

On je rekao da je to proces koji traje godinama, postupno, i na kojem mora da radi celo društvo – od države preko lokalnih samouprava, do nevladinih organizacija i međunarodne zajednice.

„Manje od jedne trećine korisnika obilaze porodice, a od tih koje porodice obilaze, manje od jedne trećine dolaze redovno. Politika ministarstva je da dolazimo do porodica, ali to nije moguće bez čitavog društva, bez lokalne samouprave“, rekao je Vulin.

Zaštitnik građana Saša Janković juče je rekao da bi Dom za decu ometenu u razvoju trebalo da izmesti većinu svojih korisnika kako bi se poboljšali uslovi života u toj ustanovi.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply