Osuđen Boban Kostić, bivši SNS direktor JKP „Kruševac“, sada državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, i njegovi saradnici!

Bivši SNS direktor JKP „Kruševac“ Boban Kostić, sada državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i njegovi saradnici su osudjeni za zlostavljanje na radu.

Spora ali dostižna pravda za Dragana Markovic

Tekst koji je napisala Dragana Marković:
Pravosnažnom presudom Apelacionog suda u Kragujevcu osudjeni su za moje zlostavljanje na radu bivši SNS direktor JKP „Kruševac“ Boban Kostić, sada državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede u Beogradu, zamenik direktora Dejan Rakić, posle SNS direktor JKP „Varvarin“ iz Varvarina i šef pravne službe Gordana Trifunović.
Moja agonija počinje dolaskom Bobana Kostica i Dejana Rakića na čelo JKP „Kruševac“. Sve je počelo nedavanjem jubilarne nagrade za 20 godina rada, tako da mi je u pisanoj formi odgovoreno da nemam prava na istu. Oni meni kao pravniku o mojim pravima. Nakon podnošenja tužbe kod nadležnog suda, dobijam pravosnažnu presudu da mi se novac isplati na ime jubilarne nagrade, međutim novac ne dobijam milom, a što je krivično delo, već podižem novu tužbu za prinudnu naplatu i skidam moje zakonite pare sa računa JKP „Kruševac“ na moj tekući račun.
Ubrzo nakon toga po nalogu Dejana Rakića i Bobana Kostica prelazim da radim na Staro groblje u Krusevcu. Napominjem da nikada niko od pravnika, što znaju svi u gradu, nije sedeo na groblju, ja sam prvi slučaj. Radim i dalje na Starom groblju. Uslovi neljudski i nehumani. Nema toaleta za osoblje, javni wc, nemam internet, pečat, delovodnu knjigu, sva personalna dosijea se nalaze u upravnoj zgradi u kojoj sede svi ostali pravnici, iako mi je u opisu posla da ih uzimam u rad, Boban Kostić, Dejan Rakić i šef pravne službe Gordana Trifunović mi oduzimaju 90% referata i isti daju Nadici Tokovic, iako je raspoređena na radno mesto inkasanta, kojoj je u opisu posla bilo, da deli račune. Ne daju mi se pravna akta preduzeća, sustematizacija… U prostoriji u kojoj mi se nalazila dokumentacija, u ormaru, ispred su se čuvale kante sa benzinom, što je zakonom zabranjeno, po tri trimera kojim grobari kose groblje i bicikla. Sve sam to morala svakodnevno da pomeram da bih došla do dokumenata koji su mi bili potrebni za rad, dok su sve to posmatrale stranke koje su se čudile svakodnevno. Pravosnažna presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 1 br. 1517 /17 je doneta 1. 2. 2018.g. kojom je utvrđeno da su me svo troje zlostavljali ovih godina. Inače, tužbu sam za zlostavljanje na radu podnela 28. 11. 2013. g. Skoro pet godina povlačenja po sudovima kao da sam neki kriminalac, agonije moje i moje porodice.
Ne dao Bog nikome da preživljava pakao koji sam ja vise od pet godina. Pet godina izolacije, čak mi je bio zabranjen i ulazak u preduzeće.
Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply