Okrugli sto sa nazivom „Evropske integracije – izazovi i perspektive“

Regionalna_privredna_komora_Kruševac

U Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu, održan je Okrugli sto o „Evropskim integracijama – izazovi i perspektive“. Debatu vodili čelni ljudi Evropskog pokreta u Srbiji

Regionalna_privredna_komora_Kruševac

Skup je otvorio predsednik Regionalne privredne komore u Kruševcu, Dragiša Ranković, izrazivši zadovoljstvo što je kruševačka Komora domaćin eminentnih stručnjaka Evropskog pokreta u Srbiji, dodajući da su čelnici ove organizacije iskoristili boravak u našem gradu kako bi održali i sastanke Upravnog i Izvršnog odbora.

Debatu je vodio predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, Vlastimir Matejić, koji je povodom naziva današnjeg skupa rekao da je upotrebljena reč perspektive, a trebalo bi reći :“ sa stanovišta izgleda da se na te izazove daju odgovarajući odzivi, oni koji su valjani za naciju „. Na pitanje koji su to neki od izazova, Matejić odgovara: “ Pa izazovi su, počev od sređivanja institucionalnog sistema, sve do ekonomskog razvoja„.

U debati su učestvovali i član Izvršnog odbora Evropskog pokreta u Srbiji, Borivoj Erdeljan, generalni sekretar EPuS-a, Maja Bobić i njen zamenik Ivan Knežević.

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply