Održana Skupština Kruševca, sve odluke jednoglasno donesene, skoro sva javna preduzeća pozitivno poslovala, osim Toplane koja je iskazala gubitak od preko milion evra!

SKUPŠTINA GRADA KRUŠEVCA: Sva javna preduzeća u plusu osim gradske toplane

Odbornici Skupštine grada Kruševca na 6.sednici razmotrili su i usvojili 59 tačaka dnevnog reda. Skupština je usvojila Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2020.godinu. Na inicijativu meštana Belasice usvojena je Odluka o podizanju Spomen ploče palim borcima iz Prvog i Drugog svetskog rata na Domu kulture u Belasici. Usvojen je Izveštaj o radu javih preduzeća i ustanova za 2020. godinu i izveštaji o radu i finansijskom poslovanju ustanova čiji je osnivač grada Kruševac.

U Izveštaju o radu i finansijskom poslovanju ustanova, dostavljenom odbornicima, navedeno je da od pet javnih preduzeća, finansijski gubitak u 2020. godini iskazala jedino Gradska toplana, u iznosu od oko 134 miliona dinara. Kruševačka javna preduzeća, prema podacima iz tog Izveštaja, zapošljavaju 993 radnika, 37 manje od planiranog broja, a njihova ukupna kreditna zaduženost iznosi 337 miliona dinara, od čega Toplani pripada 215,5 miliona

Doneta je odluka o dodeli javnog Ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za realizaciju i urgantnim održavanjem opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca ponuđaču Tehnogradnja D.O.O. i data saglasnost na tekst ugovora.

Donete su i brojne odluke i rešenja iz domena gradskog parlamenta – iz urbanizma imovinsko-pravne oblasti, poljoprivrede, zdravstva, kadrovske politike idr.

Data je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod Kruševac“ da se ovo preduzeće kreditno zaduži u iznosu od 320.000 eura u cilju nabavke opreme i vozila za potrebe obavljanja osnovnih aktivnosti preduzeća na održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, kao i za rad postrojenja za preradu vode za piće u Majdevu i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca. Za direktora Centra za socijalni rad u Kruševcu imenovana je Jovana Dunjić, diplomirani pravnik, dosadašnji vršilac dužnosti direktora, na mandatni period od četiri godine.

Za vršioca dužnosti direktora ustanove Apoteka Kruševac imenovana je Ana Čolić, diplomirani menadžer, a za vršioca dužnosti Glavnog urbaniste Aleksandar Cvetković, koji je ovu dužnost obavljao u prethodnom periodu. Opšta ocena govornika, odbornika vladajuće Srpske napredne stranke, bila je da su javna preduzeća i ustanove stabilno poslovala pod otežanim okolnostima. Sve odluke i rešenja su doneti jednoglasno, jer se odbornici jedine opozicione stranke – Demokratske stranke Srbije, ni jednom nisu javljali za reč. Gradski parlamentarci su bili jedinstveni u oceni i pohvalili su rad zdravstvenih ustanova Sednica Skupštine grada održana je uz poštovanje preventivnih mera za sprečavanje širenja epidemije Covid-19, koje je predložio Zavod za javno zdravlje Kruševac.

Izvor: Kurir.rs/Ž. M.

Link: https://www.kurir.rs/vesti/srbija/3648267/skupstina-grada-krusevca-sva-javna-preduzeca-u-plusu-osim-gradske-toplane

Facebook Komentari
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply